doc. MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.

docent – Chirurgická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2963
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 9. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Moderní přístupy v chirurgické léčbě Crohnovy choroby
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol)
prof. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc. (I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. (Gastroenterologické a hepatologické odd, V. interná klinika LFUK a UNB Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. (II. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni)
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc. (Gastroenterologická klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, Slovensko)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info