doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.

docentka – Neurologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3316
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 26. 9. 2016
Datum ukončení řízení 22. 5. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Úloha genetické predispozice a vybraných biomarkerů v imunopatogenezi roztroušené sklerózy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA (Neurologická klinika Lékařská fakulta Univerzity Palackého)
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. (Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice)
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. (Neurologická klinika Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 3. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. (Neurologická klinika FN Ostrava a Katedra neurologie a psychiatrie LF OU Ostrava)
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice a Fakulta zdravotnických studií, Univerzity Pardubice)
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. (Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV)
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. (Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 6. 2018
Datum ukončení řízení 1. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Úloha genetické predispozice a vybraných biomarkerů v imunopatogenezi roztroušené sklerózy
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. (Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice)
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc. (Neurologická klinika Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova)
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA (Neurologická klinika Lékařská fakulta Univerzity Palackého)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 12. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. (Neurologická klinika FN Ostrava a Katedra neurologie a psychiatrie LF OU Ostrava)
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. (Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D. (II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica akademika L. Dérera)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info