doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

přednosta katedry – Katedra optometrie a ortoptiky


korespondenční adresa:
Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno

kancelář: bud. K2/242
Komenského nám. 220/2
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3126
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 9. 2018
Datum ukončení řízení 1. 4. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Zraková postižení - behaviorální přístupy při edukaci s pomůckami
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Text habilitační práce je odevzdán jako rukopis pro vydání ve formě odborné knihy v Nakladatelství Grada, které neudělilo práva k dalšímu zveřejnění.
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. (UK v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (Fakulta sportovních studií MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 12. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. (ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství)
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. (UP - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. (UK v Bratislavě - Pedagogická fakuulta)
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (Pedagogická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 1. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info