doc. MUDr. Igor Penka, CSc.

přednosta kliniky – I. chirurgická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Igor Penka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykův onkologický ústav , Brno
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 4. 2006
Datum ukončení řízení 30. 11. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Současné možnosti konstrukce střevního spojení trávicího traktu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Michael Dlouhý, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. (Nemocnice Pardubice)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 11. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc. (Nemocnice Pardubice)
doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. (FNKV Praha)
prof. MUDr. Michael Dlouhý, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 11. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info