PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D.


telefon: 532 23 3580
e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika radiologie a nukleární medicínyLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 532 23 3580
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 17892
Interní informace Inet MU IS MU