Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.

odborný asistent – Ústav veřejného zdraví


kancelář: bud. A21/316
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4719
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.
  narozen 18. října 1973 v Ivančicích
Současné pracoviště a adresa
 • Masarykova univerzita
  Lékařská fakulta
  Ústav ochrany a podpory zdraví
  Kamenice 5, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Kvalifikace
 • 2008: Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v ochraně veřejného zdraví. Registrační číslo 028-0118-8522. Ministerstvo zdravotnictví ČR.
 • 2005 – 2007: Specializační průprava v úseku činnosti Hygiena životního a pracovního prostředí. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha.
 • 2001–2004: Doktorský studijní program, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Titul Ph. D.. Disertační práce: Systém kritických bodů (HACCP) v nemocničním stravování. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.
 • 1998 – 2000: Magisterský studijní program, obor Zdravotní vědy. Titul Mgr.. Diplomová práce: Hygienické zabezpečení nemocničního stravování. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.
 • 1994 – 1997: Bakalářský studijní program, obor Výživa člověka. Titul Bc.. Bakalářská práce: Výskyt salmonelóz v Jihomoravském kraji. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta.
 • 1992 – 1994: Pomaturitní kvalifikační studium, obor „Asistent hygienické služby". Maturitní zkouška. Střední zdravotnická škola, Merhautova 15, Brno.
 • 1988 - 1992: Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice. Maturitní zkouška
Přehled zaměstnání
 • od 2010: Lékařská fakulta MU, Ústav preventivního lékařství. Odborný asistent
 • 2003 - 2010: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Gorkého 6, Brno, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví. Popis pracovní funkce: hygienická problematika potravin a pokrmů, systémy kritických bodů, hodnocení zdravotních rizik postupem podle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, hygiena vnitřního prostředí pobytových místností (biologické a chemické faktory), hygiena předmětů běžného užívání (kosmetika, hračky, předměty pro styk s potravinami), lektorská činnost, interní tématické úkoly
 • 2001 - 2003 : Masarykova univerzita, Lékařské fakulta, Ústav preventivního lékařství, odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Odborná garance předmětu "Hygiena výživy", studijní program Nutriční specialista, výuka vybraných témat z epidemiologie a preventivního lékařství (více viz výuka na MU)
 • Dříve též lektorská činnost při kurzech hygienického minima pro provozovatele stravovacích služeb a pro potravinářské podniky
Vědecko-výzkumná činnost
 • od 2017: smluvní výzkum "Zdravotní stav obyvatelstva v oblasti vlivu Jaderné elektrárny Temelín" pro společnost Elektrárna Temelín II., Duhová 1444/2, Praha 4 - Michle, evidenční číslo smlouvy objednatele: 4101469707
Ostatní odborná činnost
 • 2007: Přednáška "HACCP - systém kontroly jakosti v potravinářském průmyslu" v rámci projektu Evropského sociálního fondu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, VUT v Brně, Fakulta chemická
 • 2001-2004: Externí výuka na Vyšší zdravotnícké škole, Merhautova 15, Brno předmětu "Hygiena výživy" u oboru diplomovaný asistent hygienické služby
Vybrané publikace
 • HÜBELOVÁ, Dana. Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách (HINEQ). 2021. Odborná mapa. info
 • PEŘINA, Aleš, Ivan PETLAN a Anton DROBOV. studie zdravotního stavu obyvatelstva v rozsahu uvedeném v Metodickém postupu “Programu sledování a hodnocení vlivu ETE na životní prostředí”. 2021. info
 • PEŘINA, Aleš a Ivan PETLAN. Zdravotní stav obyvatelstva v oblasti vlivu Jaderné elektrárny Temelín. Brno: Elektrárna Temelín II, a. s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle, 2019. 619 s. info
 • KOTULÁN, Jaroslav, Petr SADÍLEK, Ivan PETLAN, Petr SADÍLEK a Aleš PEŘINA. Zdravotní stav obyvatelstva v oblasti vlivu Jaderné elektrárny Temelín. Brno, 2018. info
 • PEŘINA, Aleš. Listeria monocytogenes a doplňkový prodej potravin ve zdravotnických zařízeních. Potravinářská revue. Praha: Agral, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 46-47. ISSN 1801-9102. URL info
 • PEŘINA, Aleš. Co je nového v Kodexu marketingu náhrad mateřského mléka? In Kojení a laktace. 2015. info
 • PEŘINA, Aleš. Manipulace s mateřským mlékem v nových horizontech. In 47. konference Kojení a Laktace. Thomayerova nemocnice Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Laktační liga. 2015. info
 • PEŘINA, Aleš, Judita PÁLENÍKOVÁ a Dominika KRÁLOVÁ. Bezpečnost odstříkaného mateřského mléka. Sestra. Praha: Mladá fronta a.s., 2014, roč. 24, č. 1, s. 58-59. ISSN 1210-0404. info
 • MYDLILOVÁ, Anna, Magdaléna CHVÍLOVÁ-WEBEROVÁ a Aleš PEŘINA. Mezinárodní kodex marketingu náhrad mateřského mléka - WHO kodex. 2014. 48 s. info
 • PEŘINA, Aleš a Pavla VŠETEČKOVÁ. Odstříkané mateřské mléko jako vehikulum nemocniční infekce. In 20. mezinárodní konference nemocniční hygieny a epidemiologie. 2013. URL info
 • PEŘINA, Aleš. Co by měla vědět sestra o systému kritických bodů. Sestra. Praha: Mladá fronta a.s., 2012, roč. 2012, č. 6, s. 50. ISSN 1210-0404. info
 • HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA, Petr OKRAJEK a Aleš PEŘINA. Persistence of conduct disorders and their relation to early initiation of smoking and alcohol drinking in a prospective ELSPAC Study. Central European Journal of Medicine. Warsaw (Poland): Versita, 2012, roč. 7, č. 5, s. 628-634. ISSN 1895-1058. doi:10.2478/s11536-012-0047-3. info
 • PEŘINA, Aleš. Hygienické požadavky na mikrobiologickou bezpečnost odstříkaného mateřského mléka ve výživě nedonošených novorozenců. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012, roč. 67, č. 6, s. 410-412. ISSN 0069-2328. info
 • PEŘINA, Aleš. Listeria monocytogenes - výskyt v potravinách. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s. r. o., 2011, roč. 2011, č. 6, s. 218. ISSN 1211-264X. info
 • PEŘINA, Aleš. 5.3. Rizika spojená s hygienickou úrovní stravovávní a stravovacích provozů - současná koncepce hygieny při provozování stravovacích služeb. In ADAMEC, Vladimír. Životní podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 2006. s. 103-107. ISBN 80-239-8219-2. info
 • PEŘINA, Aleš. Zkušenosti se zaváděním systému kritických bodů do zařízení stravovacích služeb. Česká a slovenská hygiena. 2006, roč. 2006, 5-6, s. 94-96. info
 • PEŘINA, Aleš. 5.4 Školní a dětské stravování. In ADAMEC, Vladimír. Životní podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 2006. s. 107-113. ISBN 80-239-8219-2. info
 • PEŘINA, Aleš. 2.4.3 Systém kritických bodů HACCP. In BAREŠOVÁ, Marie. Životni podmínky a jejich vliv na zdraví obyvatel Brna. 1. vydání. Brno: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 2005. s. 86-89. ISBN 80-254-6095-9. info

9. 10. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info