doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D.

I. ortopedická klinika


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 4. 2004
Datum ukončení řízení 1. 12. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Totální náhrada po vývojové displázii kyčle
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. František Makail, DrSc. (UK-Lékařská fakulta Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 10. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. František Makai, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Bratislava)
doc. MUDr. Karel Koudela, CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info