prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 1. 2000
Datum ukončení řízení 1. 4. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 3. 2000
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Toman, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Pavel Gregor, DrSc. (UK Praha -3.Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Petr Niederle,CSc. (Nemocnice na Homolce Praha)
prof. MUDr. František Kölbel,DrSc. (UK Praha- l. lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 3. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 17. 10. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info