prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.


kancelář: bud. A33/332
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 532 23 3751, 2190
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 18. 10. 2001
Datum ukončení řízení 1. 11. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 2. 2002
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. (UK Hradec Králové, Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Michael Houdek CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MUDr. Juraj Šteňo,CSc. (UK Bratislava, Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 2. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 16. 4. 2002