MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.

odborná asistentka – Pediatrická klinika


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4990, 4178
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Pediatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 23. 10. 2003
Datum ukončení řízení 10. 3. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Preventivní, diagnostické a terapeutické přístupy u vybraných primárních a sekundárních poruch metabolismu lipidů v dětském věku
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Jan Janda, CSc. (2. Lékařská fakulta UK Praha)
doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. (Lékařská fakulta UK Hradec Králové)
doc. MUDr. Olga Červeňová, CSc. (Lékařská fakulta UK Bratislava)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info