doc. MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D.

Interní hematologická a onkologická klinika


telefon: 532 23 2214, 3603
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 4. 2022
Datum ukončení řízení 1. 3. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Invasive fungal diseases and COVID-19 in hematological patients – early diagnosis and treatment
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. (IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. (I. interní klinika VFN a 1. LF UK)
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. (Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň a LF UK v Plzni)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 11. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc. (IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. (Hemato-onkologická klinika FN Olomouc a LF Univerzity Palackého)
Prof. Thomas Lion, MD, PhD, MSc (St. Anna Children's Cancer Research Institute, Labdia Labordiagnostik, Austria)
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info