prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

profesorka – Biologický ústav


kancelář: bud. B06/319
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6985
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská biologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2008
Datum ukončení řízení 1. 6. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Účinek stresových faktorů na eukaryotní buňky: vybrané terčové struktury a procesy
Oponenti habilitační práce Ing. Hašek Jiří, CSc. (AV ČR - Mikrobiologický ústav)
doc. RNDr. Hofmanová Jiřina, CSc. (AV ČR - Biofyzikální ústav)
prof. MUDr.RNDr. Šimánek Vilím, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 3. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. Ing.Dvořák Petr, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. RNDr. Hofmanová Jiřina, CSc. (AV ČR - Biofyzikální ústav)
prof. MUDr. RNDr. Červinka Miroslav, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Ing. Hašek Jiří, CSc. (AV ČR - Mikrobiologický ústav)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 4. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská biologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 10. 12. 2019
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 5. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (LF V Hradci Králové)
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. José María Frade López, PhD (Instituto Cajal, Madrid, Spain)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 6. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info