doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

přednosta kliniky – Gynekologicko-porodnická klinika


telefon: 532 23 3103
e‑mail:
Projekty