Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Soňa Vytisková, Ph.D. , narozená 1978 v Jihlavě
Pracoviště
 • Laboratoř rutinní morfologie
  Oddělení klinické hematologie
  Fakultní nemocnice Brno
  Jihlavská 20
  625 00 Brno
  Česká republika
 • Oddělení klinických laboratoří
  Vojenská nemocnice Brno
  Zábrdovická 3
  636 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Zástupce primáře OKL VN Brno
 • Vedoucí hematologické laboratoře OKL VN Brno
 • Manažer kvality ISO 15189
 • VŠ analytik (FN Brno)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: Ukončení základního kmene specializačního vzdělávání pro klinické laboratorní obory (klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika a nukleární medicína), Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Česká republika
 • 2018: RNDr. v oboru Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Česká republika
 • 2007: Specializační zkouška v oboru Vyšetřovací metody v hematologii, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Česká republika
 • 2004: Ph.D. v oboru Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Česká republika
 • 2001: Mgr. v oboru Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Česká republika
 • 2001: Mgr. v oboru Učitelství chemie pro střední školy, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Česká republika
Přehled zaměstnání
 • 2004 - nyní: Oddělení klinické hematologie FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, Česká republika
 • 2012 - nyní: Oddělení klinických laboratoří VN Brno, Zábrdovická 3, 636 00 Brno, Česká republika
Pedagogická činnost
 • Externí vyučující: Katedra laboratorních metod, Lékařská fakulta MU Brno, Česká republika
 • Lektor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba: NCO NZO Brno, Česká republika
Akademické stáže
 • 2002-2003: Laboratory of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis, Katholic University, Leuven, Belgium
Mimouniversitní aktivity
 • od r. 2004: člen České hematologické společnosti ČLS JEP
 • od r. 2005: člen Laboratorní sekce ČHS ČLS JEP
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2004: Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající studijní výsledky, za publikační činnost a za reprezentaci Masarykovy univerzity
 • 2003: Cena sekce chemie PřF MU za akademický rok 2002/2003 za dobré studijní výsledky a tvůrčí přístup řešení problematiky zvoleného oboru
 • 2001: Umístění na 2. místě: Mezinárodní internetová konference diplomových prací studentů biochemie a molekulární biologie českých a slovenských vysokých škol
Vybrané publikace
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Klára ŠIMÍČKOVÁ, Jana KLINEROVÁ, Ludmila BOURKOVÁ a Miroslav PENKA. POROVNÁNÍ ERYTORYTÁRNÍCH PARAMETRŮ KREVNÍHO OBRAZU MĚŘENÝCH RŮZNÝMI PRINCIPY MĚŘENÍ NA ANALYZÁTORU SYSMEX XN. In Vydává ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2. Transfuze Hematol Dnes 2021; 27 (Supplementum 2). 2021. s. 2S65. ISSN 1213-5763. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Irena TRNAVSKÁ, Jan KAMELANDER a Jarmila KISSOVÁ. Diagnóza leukemie s vlasatými buňkami v součinnosti morfologického pracoviště OKL VN Brno, OKH FN Brno a laboratoře průtokové cytomerie OLM MOÚ Brno. In Klin Onkol 2019; 32 (Suppl 1). 2019. s. 120. ISSN 0862-495X. URL info
 • KLINEROVÁ, Jana, Ludmila BOURKOVÁ, Soňa VYTISKOVÁ a Miroslav PENKA. První zkušenosti s hematologickým analyzátorem ABBOTT ALINITY hq. In Vydává ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2. Transfuze Hematol. dnes, 24, No. Supplementum 2. 2018. s. 134. ISSN 1213-5763. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ a Dana KROČILOVÁ. Význam morfologického hodnocení erytrocytů při anémii, kazuistika s nečekaným závěrem. In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárosní účastí, Sborník anstrakt. Vydavatelství UP Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8 771 47 Olomouc, 2015. s. 18. ISBN 978-80-244-4099-6. URL info
 • LEJHANCOVÁ-TOUŠOVSKÁ, Kateřina, Ondřej ZAPLETAL, Soňa VYTISKOVÁ, Petra STRBÁČKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Profile of thrombin generation in children with acute lymphoblastic leukemia treated by Berlin - Frankfurt-Münster (BFM) protokols. Blood Coagulation and Fibrinolysis. 2012, roč. 23, č. 2, s. 144-154. ISSN 0957-5235. doi:10.1097/MBC.0b013e32834fb539. info
 • TELNAROVÁ, Magdalena, Soňa VYTISKOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Study of Enzymatic Reaction by EMMA in a Partially Filled Capillary and Indirect or Direct Detection. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2004, roč. 25, č. 2, s. 290-298. ISSN 0173-0835. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOOGMARTENS a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis (Review). Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2004, roč. 1032, (1+2), s. 173-184. ISSN 0021-9606. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOOGMARTENS a Zdeněk GLATZ. Study of enzyme kinetics of phenol sulfotransferase by electrophoretically mediated microanalysis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2004, roč. 1032, (1+2), s. 319-326. ISSN 0021-9606. info
 • TELNAROVÁ, Magdalena, Soňa VYTISKOVÁ, Kateřina PAPEŽOVÁ, Marta MONINCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis with partial filling technique and indirect or direct detection as a tool for inhibition studies of enzymatic reaction. In Proceeding of 17th International Symposium on Microscale Separations and Capillary Electrophoresis. Rakousko: Tyrol Congress, 2004. s. 80. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Kateřina PAPEŽOVÁ a Zdeněk GLATZ. Application of Electrophoretically Mediated Microanalysis for Study of Ezymes. In Proceeding of 17th International Symposium on Microscale Separations and Capillary Electrophoresis. Rakousko: Tyrol Congress, 2004. s. 258-9, 2 s. info
 • TELNAROVÁ, Magdaléna, Soňa VYTISKOVÁ, Marta MONINCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis with partial filling technique and indirect or direct detection as a tool for inhibition studies of enzymatic reactions. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2004, roč. 24, 7-8, s. 1028-1033. ISSN 0173-0835. info
 • ŠIŠKOVÁ, Zdeňka, Soňa VYTISKOVÁ, Zdeněk GLATZ a Vladislav KAHLE. Study of cytosolic glutathione s-tranferase activity with styrene oxide by electromigration methods. In Book of abstract 14 th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2004. Řím: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2004. s. 32. info
 • TELNAROVÁ, Magdaléna, Kateřina PAPEŽOVÁ, Soňa VYTISKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Complex Study of Haloalkane Dehalogenase by Means of Electrophoretically Mediated Microanalysis. In Book of abstract 14 th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2004. ím: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2004. s. 103. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ a Zdeněk GLATZ. Inhibition study of rhodanese by means of electrophoretically mediated microanalysis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2003, roč. 990, (1+2), s. 189-194. ISSN 0021-9606. info
 • GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ a Magdalena TELNAROVÁ. Application of Capillary Zone Electrophoresis for the Study of Enzymes. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003. s. 133-133. info
 • TELNAROVÁ, Magdalena, Soňa NOVÁKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of The Kinetic Parameters of Haloalkane Dehalogenase by EMMA In a Partially Filled Capillary. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003. s. 133-133. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOGMARTENS a Zdeněk GLATZ. Study of Enzyme Kinetics of Phenol Sulfotransferase using EMMA. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003. s. 133-133. info
 • VAN DYCK, Sigrid, Eliangiringa KAALE, Soňa VYTISKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. Review: Advances in Capillary Electrophoretically Mediated Microanalysis. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2003, roč. 24, 22-23, s. 3868-3878. ISSN 0173-0835. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. CAPILLARY ELECTROPHORESIS AS A TOOL FOR THE STUDY OF ENZYMES. In Proceeding of 15th Internationa Conference "Chromatographic Methods and Human Health". Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2003. s. 30-30. ISSN 1335-5236. info
 • VAN DYCK, Sigrid, Soňa VYTISKOVÁ, Ann VAN SCHEPDAEL a Jos HOOGMARTENS. Inhibition study of angiotensin conerting enzyme by capillary electrophoresis after enzymatic reaction at capillary inlet. J. Chromatogr. A. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier Science, 2003, roč. 1013, 1-2, s. 149-156. ISSN 0021-9606. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. Determination of the kinetic parameters of rhodanese by electrophoretically mediated microanalysis in a partially filled capillary. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2002, roč. 23, 7-8, s. 1063-1069. ISSN 0173-0835. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. Application of capillary zone electrophoresis for the study and assay of enzymes. In Book of abstracts of 6th Meeting of biochemists and molecular biologists. 2002. vyd. Brno: MU Brno, 2002. s. 77. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically Mediated Microanalysis of Rhodanese. In Book of abstracts of Developments in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2002. 2002. vyd. Olomouc: Česká společnost chemická - skupina pro chromatografii a elektroforézu, 2002. s. 80. ISBN 80-86238-24-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis of rhodanese. In Proceeding of the 13th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2002. Helsinki: University of Helsinky, Finland, 2002. s. 75. info
 • GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ a Hana ŠTĚRBOVÁ. Analysis of Thiocyanate in Biological Fluids by Capillary Zone Electrophoresis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2001, roč. 916, (1+2), s. 273-277. ISSN 0021-9606. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. Stanovení kinetických parametrů rhodanasy pomoci metody EMMA (Electrophoretivally Mediated Microanalysis). In Sborník příspěvků 5.Pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2001. s. 48. ISBN 80-210-2538-7. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. Determination of the Kinetic Parameters of Rhodanese by Electrophoretically Mediated Microanalysis in a Partially Filled Capillary. In Book of abstract 2nd International symposium "Separations in BioSciences SBS 2001". Prague: Czech Chemical Society, 2001. s. 112. ISBN 80-7080-437-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Hana ŠTĚRBOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of thiocyanate in human plasma and urine. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000. s. 57. ISBN 80-210-2266-3. info
 • GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ a Hana ŠTĚRBOVÁ. Analysis of Thiocyanate in Biological Fluids by Capillary Zone Electrophoresis. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 2000. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2000. s. 84. info

25. 5. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info