doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

přednosta ústavu – Ústav patologie


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3505
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 12. 11. 2007
Datum ukončení řízení 21. 2. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Některé aspekty patologie plic a pleury, hematopatologie, kmenových buněk a neuropatologie (soubory publikovaných komentovaných prací)"
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Ryška Aleš,Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 2. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Ryška Aleš,Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 2. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info