Ing. arch. Hana Weigner Kukletová


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Stomatologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Metodička
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Oddělení pro rozvoj a projektovou podporuLékařská fakulta
Pracovní zařazení Metodička

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 241456
Interní informace Inet MU IS MU