Radka Pertlová


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav lékařské etikyLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná pracovnice

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 243139
Interní informace Inet MU IS MU