doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

zástupce přednosty ústavu pro VaV – Klinika operační onkologie


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Michal Staník, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 5. 2020
Datum ukončení řízení 1. 1. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Moderní přístupy k diagnostice a léčbě karcinomu močového měchýře
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Due to the protection of licensing, copyright and other rights of third parties, full-text reprints of articles are excluded from the public part of the habilitation thesis.
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. (Urologická klinika Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice)
doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU (Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 8. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD. (Klinika urológie FNsP J. A. Reimana v Prešově)
prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. (Urologická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc)
doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. (Urologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info