MUDr. Atanas Ivan Belkov

odborný asistent – Gynekologicko-porodnická klinika


korespondenční adresa:
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby24.12.1946
 • MUDr. Atanas Ivan Belkov, narozen 24. prosince 1946 v Brně, vdovec, 2 děti (1981,1988)
Pracoviště
 • Gynekologicko-porodnické klinika
  Lékařské fakulty
  Masarykovy University
  Obilní trh 11
  602 00 Brno
  Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí lékař urogynekologického pracoviště GPK - v rámci specializace získán certifikát pro operační techniku stresové inkontinence - TVT obturátor průběžná specialisace v oblasti rekonstrukčních operací gynekologických prolapsů
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1972: Promoce LF MU
 • 1976: Atestace I. z gynekologie a porodnictví
 • 1984: Atestace II. z gynekologie a porodnictví
 • 2000: Získání certifikátu na TVTo
 • 2004: Získání certifikátu na aplikaci TVT-Monarc
 • 2005: Získání certifikátu na aplikaci Cystoswing
 • 2006: Získání certifikátu na aplikaci TVT-Secure
 • 2007: Uznání odbornosti urogynekologie 2013: Získání certifikátu promontofixace ARTISYN
Přehled zaměstnání
 • 1972 - 1972: Asistent na katedře Hygieny a epidemiologie LF MU
 • 1973 - : Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno
Pedagogická činnost
 • Člen zkušební komise pro SZZ z oboru gynekologie a porodnictví
 • Přednášky pro bakaláře - fyzioterapeuty,ošetřovatelská péče
 • Výuková přednášková činnost (NZI Brno) Výuková činnost v rámci magisterského studia
Mimouniversitní aktivity
 • Předseda : Bulharský spolek Brno,
 • člen dozorčí rady nadace "Vita Nova" ve FN Brno,
 • soudní znalec oboru gynekologie a porodnictní,
Vybrané publikace
 • BELKOV, Atanas-Ivan. Aktuální pohled na urgentní inkontinenci. Praktická gynekologie. Brno: Medica publishing, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 215-216. ISSN 1211-6645. info

29. 5. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info