prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

profesor – Design studií a management dat


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/1S101
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8043
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská imunologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 2. 2011
Datum ukončení řízení 1. 9. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Charakteristika imunologických poruch u vrozených hypogamaglobulinémií
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc. (UK - 2. lékařská fakulta)
doc. MUdr. Peter Čižnár, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 5. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc. (UK - 2. lékařská fakulta)
doc. MUdr. Peter Čižnár, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 6. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská imunologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 17. 9. 2015
Datum ukončení řízení 2. 12. 2016
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 1. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc. (VÚVeL Brno)
Členové prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (FN a LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. (Lékařská fakulta UK, Plzeň)
prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 1. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 3. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info