prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.

I. dermatovenerologická klinika


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Dermatovenerologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 4. 2000
Datum ukončení řízení 1. 4. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 5. 2000
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Marie Nožičková,CSc. (UK Hradec Králové, Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Milan Buček,CSc. (UP Olomouc, Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Jana Hercogová, CSc. (UK Praha - 2. Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 5. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 27. 2. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info