prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.

profesor – Centrum strukturní biologie


kancelář: bud. C04/122
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7022
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Osobní identifikace
 • Prof. RNDr Vladimír Sklenář DrSc.
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Česká republika

  CEITEC MU
  Kamenice 5
  625 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997: Profesor fyzikální chemie, Masarykova Univerzita Brno
 • 1996: DrSc., obor fyzikální chemie, VŠCHT Praha 1996, disertační práce: "Experimentální metody NMR spektroskopie biopolymerů"
 • 1992: Doc., obor fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta MU Brno, habilitační práce: "Metody NMR spektroskopie v jedné a dvou dimenzích"
 • 1985: CSc., obor aplikovaná fyzika, VUT Brno, disertační práce: "Využití složených pulsů v NMR spektroskopii"
 • 1975: RNDr., obor fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • 2012 - : předseda výkonného výboru České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii - CIISB, CEITEC, MU
 • 2011 - 2016 : koordinátor programu a vedoucí centra Strukturní biologie CEITEC, MU
 • 2000 - : zástupce ředitele, Národní centrum pro výzkum biomolekul, PřF MU Brno
 • 1997 - : profesor fyzikální chemie, PřF MU Brno
 • 1996 - 2000 : zástupce vedoucího, Laboratoř struktury a dynamiky biomolekul, PřF MU Brno
 • 1992 - 1997: docent, PřF MU Brno
 • 1992 - 1995: hostující vědecký pracovník, Marion Merrell Dow Research Institute, Strasbourg, Francie
 • 1975 - 1995: vědecký pracovník v různém zařazeni, Ústav přístrojové techniky AV ČR Brno
Vědeckovýzkumná činnost
 • Experimentální metody více-dimenzionální NMR spektroskopie, dynamika a teoretický popis spinových systémů, metody vícenásobné rezonance a jejich využití pro studium struktury proteinů a nukleových kyselin, metody molekulové dynamiky, moderní metody strukturní biologie, studium komplexních biomolekulárních systémů.
  ResearcherID: F-9118-2011
Akademické stáže
 • 1986 - 1987: Visiting Fellow, Laboratory of Chemical Physics, NIDDK, National Institutes of Health, Bethesda, MD., USA
 • 1989 - : Visiting Scholar, Department of Chemistry and Biochemistry, University of California, USA, Los Angeles
 • 1992 - 1995: Visiting Scientist, Marion Merrell Dow Research Institute, Biophysics Core Facility, Strasbourg, France
Univerzitní aktivity
 • 1998 - 2004: člen vědecké rady Masarykovy university v Brně
 • 1999 - 2006: člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně
 • 1999 -: člen oborové rady studijního oboru biofyzika na PřF Masarykovy university v Brně
 • 2000 -: člen oborové komise studijního oboru biofyzika na PřF Masarykovy university v Brně
 • 2000 -: člen oborové komise studijního oboru organická chemie na PřF Masarykovy university v Brně
 • 2000 -: člen oborové komise studijního oboru fyzikální chemie na PřF Masarykovy university v Brně
 • 2000 -: člen komise pro státní závěrečné zkoušky v doktorském studijním programu Chemie, obor organická chemie, PřF Masarykovy university v Brně
 • 2001 -: člen komise pro státní rigorózní zkoušky v oboru fyzikální chemie PřF Masarykovy university v Brně
 • 2001 -: člen a předseda komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Chemie, obor fyzikální chemie, PřF Masarykovy university v Brně
 • 2001 -: člen oborové rady doktorského studijního oboru Biochemie, PřF Masarykovy university v Brně
 • 2003 -: člen a předseda komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Biochemie, obor Biomolekulární chemie, PřF Masarykovy university v Brně
 • 2013 -2021: předseda oborové rady doktorského studijního oboru Life Sciences, PřF Masarykovy university v Brně
Mimouniversitní aktivity
 • 2000 - 2002: člen vědecké rady University Karlovy v Praze
 • 1999 - 2002: člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru 14-04-9 fyzikální chemie
 • 1999 - 2002: člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru 14-06-9 chemická fyzika
 • 2001 - 2006: člen komise pro hodnocení výzkumných záměrů a výsledků institucionálního výzkumu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • 2004 -: člen komise pro obhajoby doktorských disertačních prací (DSc.) v oboru analytická chemie
 • 2007 - 2011: člen Rady Biofyzikálního ústavu AV ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1997 - 2012: člen ediční rady, Journal of Magnetic Resonance, Academic Press, San Diego, USA
 • 2005 - : člen ediční rady, Journal of Biomolecular NMR, Springer Verlag, Německo
 • 2001: Cena Učené společnosti České republiky pro seniory za významný přínos a objevné práce v oblasti vývoje metod nuklární magnetické rezonance pro studium struktury a dynamiky biopolymerů
 • 2002 - : člen Učené společnosti České republiky
 • 2011: Medaile Jana Marka Marci z Kronlandu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci
 • 2012: Cena Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci
 • 2014: Cena rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu v oblasti přírodovědecké a lékařské
 • 2016: Cena za mimořádný příspěvek k rozvoji CEITEC MU
 • 2018: Stříbrná medaile Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • VAVRINSKÁ, Andrea, Jiří ZELINKA, Jakub ŠEBERA, Vladimír SYCHROVSKÝ, Radovan FIALA, Rolf BOELENS, Vladimír SKLENÁŘ a Lukáš TRANTÍREK. Impact of nucleic acid self-alignment in a strong magnetic field on the interpretation of indirect spin–spin interactions. Journal of biomolecular NMR. Dordrecht: Springer, 2016, roč. 64, č. 1, s. 53-62. ISSN 0925-2738. doi:10.1007/s10858-015-0005-x. URL info
 • KADEŘÁVEK, Pavel, Vojtěch ZAPLETAL, Radovan FIALA, Pavel SRB, Petr PADRTA, Jana PAVLÍKOVÁ PŘECECHTĚLOVÁ, Mária ŠOLTÉSOVÁ, Jozef KOWALEWSKI, Göran WIDMALM, Josef CHMELÍK, Vladimír SKLENÁŘ a Lukáš ŽÍDEK. Spectral density mapping at multiple magnetic fields suitable for C-13 NMR relaxation studies. Journal of Magnetic Resonance. San Diego: Academic Press Inc. Elsevier Science, 2016, roč. 266, May, s. 23-40. ISSN 1090-7807. doi:10.1016/j.jmr.2016.02.016. URL info
 • MACRAILD, Christopher A., Milan ZACHRDLA, Dean ANDREW, Bankala KRISHNARJUNA, Jiří NOVÁČEK, Lukáš ŽÍDEK, Vladimír SKLENÁŘ, Jack S. RICHARDS, James G. BEESON, Robin F. ANDERS a Raymond S. NORTON. Conformational dynamics and antigenicity in the disordered malaria antigen merozoite surface protein 2. PLOS ONE. San Francisco: Public Library Science, 2015, roč. 10, č. 3, s. "nestránkováno", 18 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0119899. URL info
 • YURENKO, Yevgen, Jan NOVOTNÝ, Vladimír SKLENÁŘ a Radek MAREK. Substituting CF2 for O4' in Components of Nucleic Acids: Towards Systems with Reduced Propensity to Form Abasic Lesions. Chemistry - A European Journal. WEINHEIM: Wiley, 2015, roč. 21, č. 49, s. 17933-17943. ISSN 0947-6539. doi:10.1002/chem.201502977. DOI: 10.1002/chem.201502977 info
 • YURENKO, Yevgen, Jan NOVOTNÝ, Vladimír SKLENÁŘ a Radek MAREK. Exploring non-covalent interactions in guanine- and xanthine-based model DNA quadruplex structures: A comprehensive quantum chemical approach. Physical Chemistry Chemical Physics. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2014, roč. 16, č. 5, s. 2072-2084. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/C3CP53875C. DOI: 10.1039/C3CP53875C info
 • KADEŘÁVEK, Pavel, Vojtěch ZAPLETAL, Alžběta RABATINOVÁ, Libor KRÁSNÝ, Vladimír SKLENÁŘ a Lukáš ŽÍDEK. Spectral density mapping protocols for analysis of molecular motions in disordered proteins. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Springer, 2014, roč. 58, č. 3, s. 193-207. ISSN 0925-2738. doi:10.1007/s10858-014-9816-4. URL info
 • NOVÁČEK, Jiří, Lukáš ŽÍDEK a Vladimír SKLENÁŘ. Toward optimal-resolution NMR of intrinsically disordered proteins. Journal of Magnetic Resonance. San Diego: Academic Press Inc Elsevier Science, 2014, roč. 241, April, s. 41-52. ISSN 1090-7807. doi:10.1016/j.jmr.2013.12.008. URL info
 • DEMO, Gabriel, Veronika PAPOUŠKOVÁ, Jan KOMÁREK, Pavel KADEŘÁVEK, Olga OTRUSINOVÁ, Pavel SRB, Alzbeta RABATINOVA, Libor KRÁSNÝ, Lukáš ŽÍDEK, Vladimír SKLENÁŘ a Michaela WIMMEROVÁ. X-ray vs. NMR structure of N-terminal domain of delta-subunit of RNA polymerase. Journal of Structural Biology. San Diego: Academic Press, 2014, roč. 187, č. 2, s. 174-186. ISSN 1047-8477. doi:10.1016/j.jsb.2014.06.001. URL info
 • YURENKO, Yevgen, Jan NOVOTNÝ, Mariusz P. MITORAJ, Vladimír SKLENÁŘ, Artur MICHALAK a Radek MAREK. Nucleic acid quadruplexes based on 8-halo-9-deazaxanthines: Energetics and non-covalent interactions in quadruplex stems. Journal of Chemical Theory and Computation. Washington D.C.: American Chemical Society, 2014, roč. 10, č. 12, s. 5353-5365. ISSN 1549-9618. doi:10.1021/ct5007554. DOI: 10.1021/ct5007554 info
 • HRITZ, Jozef, In-Ja L. BYEON, Troyi KRZYSIAK, Aurora MARTINEZ, Vladimír SKLENÁŘ a Angela M. GRONENBORN. Dissection of Binding between a Phosphorylated Tyrosine Hydroxylase Peptide and 14-3-3zéta: A Complex Story Elucidated by NMR. Biophysical Journal. New York, USA: Cell Press, 2014, roč. 107, č. 9, s. 2185-2194. ISSN 0006-3495. doi:10.1016/j.bpj.2014.08.039. URL info
 • BABINSKÝ, Martin, Radovan FIALA, Iva KEJNOVSKÁ, Klára BEDNÁŘOVÁ, Radek MAREK, Janos SAGI, Vladimír SKLENÁŘ a Michaela VORLÍČKOVÁ. Loss of loop adenines alters human telomere d(AG3(TTAG3)3) quadruplex folding. Nucleic Acids Research. UK: Oxford University Press, 2014, roč. 42, č. 22, s. 14031-14041. ISSN 0305-1048. doi:10.1093/nar/gku1245. DOI: 10.1093/nar/gku1245 info
 • TOUŠEK, Jaromír, Michal STRAKA, Vladimír SKLENÁŘ a Radek MAREK. Origin of the Conformational Modulation of the 13C NMR Chemical Shift of Methoxy Groups in Aromatic Natural Compounds. The Journal of Physical Chemistry A. American Chemical Society, 2013, roč. 117, č. 3, s. 661-669. ISSN 1089-5639. doi:10.1021/jp310470f. DOI: 10.1021/jp310470f info
 • PŘECECHTĚLOVÁ, Jana, Markéta MUNZAROVÁ, Juha VAARA, Jan NOVOTNÝ, Martin DRAČÍNSKÝ a Vladimír SKLENÁŘ. Toward Reproducing Sequence Trends in Phosphorus Chemical Shifts for Nucleic Acids by MD/DFT Calculations. Journal of Chemical Theory and Computation. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2013, roč. 9, č. 3, s. 1641-1656. ISSN 1549-9618. doi:10.1021/ct300488y. URL info
 • EMMER, Jiří, Andrea VAVRINSKÁ, Vladimír SYCHROVSKÝ, Ladislav BENDA, Zdeněk KŘÍŽ, Jaroslav KOČA, Rolf BOELENS, Vladimír SKLENÁŘ a Lukáš TRANTÍREK. Influence of the O-phosphorylation of serine, threonine and tyrosine in proteins on the amidic N-15 chemical shielding anisotropy tensors. Journal of biomolecular NMR. Dordrecht: Springer, 2013, roč. 55, č. 1, s. 59-70. ISSN 0925-2738. doi:10.1007/s10858-012-9686-6. URL info
 • KADAM, Shivaji Sambhaji, Lukáš MAIER, Tomáš ŠOLOMEK, Marek NEČAS, Karel ŠMEJKAL, Jiří DOSTÁL, Vladimír SKLENÁŘ a Radek MAREK. Structure and NMR properties of 6-substituted-5,6-dihydrobenzo[c]phenanthridine alkaloids. Journal of Physical Organic Chemistry. Wiley, 2013, roč. 26, č. 10, s. 814-821. ISSN 0894-3230. doi:10.1002/poc.3175. DOI: 10.1002/poc.3175 info
 • RABATINOVÁ, Alžbeta, Hana ŠANDEROVÁ, Jitka JIRÁT MATĚJČKOVÁ, Jana KORELUSOVÁ, Luděk SOJKA, Ivan BARVÍK, Veronika PAPOUŠKOVÁ, Vladimír SKLENÁŘ, Lukáš ŽÍDEK a Libor KRÁSNÝ. The Delta Subunit of RNA Polymerase Is Required for Rapid Changes in Gene Expression and Competitive Fitness of the Cell. Journal of Bacteriology. Washington: American Society for Microbiology, 2013, roč. 195, č. 11, s. 2603-2611. ISSN 0021-9193. doi:10.1128/JB.00188-13. URL info
 • PAPOUŠKOVÁ, Veronika, Pavel KADEŘÁVEK, Olga OTRUSINOVÁ, Alžběta RABATINOVÁ, Hana ŠANDEROVÁ, Jiří NOVÁČEK, Libor KRÁSNÝ, Vladimír SKLENÁŘ a Lukáš ŽÍDEK. Structural Study of the Partially Disordered Full-Length delta Subunit of RNA Polymerase from Bacillus subtilis. ChemBioChem. WEINHEIM: WILEY-VCH Verlag, 2013, roč. 14, č. 14, s. 1772-1779. ISSN 1439-4227. doi:10.1002/cbic.201300226. URL info
 • NOVÁČEK, Jiří, Lubomír JANDA, Radka DOPITOVÁ, Lukáš ŽÍDEK a Vladimír SKLENÁŘ. Efficient protocol for backbone and side-chain assignments of large, intrinsically disordered proteins: transient secondary structure analysis of 49.2 kDa microtubule associated protein 2c. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Springer, 2013, roč. 56, č. 4, s. 291-301. ISSN 0925-2738. doi:10.1007/s10858-013-9761-7. URL info
 • ŠTEFL, Richard a Vladimír SKLENÁŘ. RNA. In Ivano Pertini, Kathleen S. McGreevy, Giacomo Parigi. NMR of Biomolecules, Towards Mechanistic System Biology. 1. vyd. Weinheim, Německo: Wiley-Blackwell, 2012. s. 119-135. ISBN 978-3-527-32850-5. info
 • KADAM, Shivaji Sambhaji, Jaromír TOUŠEK, Lukáš MAIER, Matej PIPÍŠKA, Vladimír SKLENÁŘ a Radek MAREK. Understanding the NMR properties and conformational behavior of indole vs. azaindole group in protoberberines: NICS and NCS analysis. Journal of Molecular Structure. Amsterdam: Elsevier, 2012, roč. 1028, Nov, s. 31-38. ISSN 0022-2860. doi:10.1016/j.molstruc.2012.06.034. URL info
 • NOVÁČEK, Jiří, Noam Y HABA, Jordan H CHILL, Lukáš ŽÍDEK a Vladimír SKLENÁŘ. 4D Non-uniformly sampled HCBCACON and (1) J(NC alpha)-selective HCBCANCO experiments for the sequential assignment and chemical shift analysis of intrinsically disordered proteins. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012, roč. 53, č. 2, s. 139-148. ISSN 0925-2738. doi:10.1007/s10858-012-9631-8. URL info
 • NOVÁČEK, Jiří, Anna ZAWADZKA-KAZIMIERCZUK, Veronika PAPOUŠKOVÁ, Lukáš ŽÍDEK, Hana ŠANDEROVÁ, Libor KRÁSNÝ, Wiktor KOZMINSKI a Vladimír SKLENÁŘ. 5D 13C-detected experiments for backbone assignment of unstructured proteins with a very low signal dispersion. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011, roč. 50, č. 1, s. 1-11. ISSN 0925-2738. doi:10.1007/s10858-011-9496-2. info
 • FIALA, Radovan, Naděžda ŠPAČKOVÁ, Silvie FOLDYNOVÁ-TRANTÍRKOVÁ, Jiří ŠPONER, Vladimír SKLENÁŘ a Lukáš TRANTÍREK. NMR cross-­correlated relaxation rates reveal ion coordination sites in DNA. Journal of the American Chemical Society. Washington, DC., USA: American Chemical Society, 2011, roč. 133, č. 35, s. 13790-13793. ISSN 0002-7863. doi:10.1021/ja202397p. URL info
 • PEKÁROVÁ, Blanka, Tomáš KLUMPLER, Olga TŘÍSKOVÁ, Jakub HORÁK, Séverine JANSEN, Radka DOPITOVÁ, Petra BORKOVCOVÁ, Veronika PAPOUŠKOVÁ, Eliška NEJEDLÁ, Vladimír SKLENÁŘ, Jaromír MAREK, Lukáš ŽÍDEK, Jan HEJÁTKO a Lubomír JANDA. Structure and binding specificity of the receiver domain of sensor histidine kinase CKI1 from Arabidopsis thaliana. The Plant Journal. England: BLACKWELL PUBLISHING, 2011, roč. 67, č. 5, s. 827-839. ISSN 0960-7412. doi:10.1111/j.1365-313X.2011.04637.x. URL info
 • NOVÁK, Petr, Lukáš ŽÍDEK, Veronika MOTÁČKOVÁ, Petr PADRTA, Alžbeta ŠVENKOVÁ, Jean Marc NUZILLARD, Libor KRÁSNÝ a Vladimír SKLENÁŘ. S3EPY: a Sparky extension for determination of small scalar couplings from spin-state-selective excitation NMR experiments. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Springer Netherlands, 2010, roč. 46, č. 2, s. 191-197. ISSN 0925-2738. URL info
 • MOTÁČKOVÁ, Veronika, Hana ŠANDEROVÁ, Lukáš ŽÍDEK, Jiří NOVÁČEK, Petr PADRTA, Alžběta ŠVENKOVÁ, Jana KORELUSOVÁ, Jiří JONÁK, Libor KRÁSNÝ a Vladimír SKLENÁŘ. Solution structure of the N-terminal domain of Bacillus subtilis delta subunit of RNA polymerase and its classification based on structural homologs. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics. USA: John Wiley and Sons, 2010, roč. 78, č. 7, s. 1807-1810. ISSN 0887-3585. info
 • KOVALOVÁ, Anna, Miroslav LEDVINA, David ŠAMAN, Daniel ZYKA, Monika KUBÍČKOVÁ, Lukáš ŽÍDEK, Vladimír SKLENÁŘ, Petr POMPACH, Daniel KAVAN, Jan BILÝ, Ondřej VANĚK, Zuzana KUBÍNKOVÁ, Markéta VANČUROVÁ, Mária ANTOLÍKOVÁ, Zuzana LEJSKOVÁ, Hynek MRÁZEK, Daniel ROZBESKÝ, Kateřina HOFBAUEROVÁ, Vladimír KŘEN a Karel BEZOUŠKA. Synthetic N-acetylglucosamine based fully branched tetrasaccharide, a mimetic of the endogenous ligand for CD69, activates CD69+ NK cells and killer lymphocytes upon dimerization via a hydrophilic flexible linker. Journal of Medicinal Chemistry. USA: American Chemical Society, 2010, roč. 53, č. 10, s. 4050-4065. ISSN 0022-2623. info
 • MOTÁČKOVÁ, Veronika, Jiří NOVÁČEK, Anna ZAWADZKA-KAZIMIERCZUK, Krzysztof KAZIMIERCZUK, Lukáš ŽÍDEK, Hana ŠANDEROVÁ, Libor KRÁSNÝ, Wiktor KOZMINSKI a Vladimír SKLENÁŘ. Strategy for complete NMR assignment of disordered proteins with highly repetitive sequences based on resolution-enhanced 5D experiments. Journal of Biomolecular NMR. Netherlands: Springer Netherlands, 2010, roč. 48, č. 3, s. 169-177. ISSN 0925-2738. URL info
 • PŘECECHTĚLOVÁ, Jana, Petr NOVÁK, Markéta MUNZAROVÁ, Martin KAUPP a Vladimír SKLENÁŘ. Phosphorus Chemical Shifts in a Nucleic Acid Backbone from Combined Molecular Dynamics and Density Functional Calculations. The Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2010, roč. 132, č. 48, s. 17139–17148. ISSN 0002-7863. URL info
 • MACEK, Pavel, Josef CHMELÍK, Ivana KŘÍŽOVÁ, Pavel KADEŘÁVEK, Petr PADRTA, Lukáš ŽÍDEK, Marcela WILDOVÁ, Romana HADRAVOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ, Iva PICHOVÁ, Tomáš RUML, Michaela RUMLOVÁ a Vladimír SKLENÁŘ. NMR Structure of the N-Terminal Domain of Capsid Protein from the Mason-Pfizer Monkey Virus. Journal of Molecular Biology. 2009, roč. 392, č. 1, s. 100-114. ISSN 0022-2836. info
 • MATEJKOVÁ, Michaela, Jitka ŽÍDKOVÁ, Lukáš ŽÍDEK, Michaela WIMMEROVÁ, Josef CHMELÍK a Vladimír SKLENÁŘ. Investigation of Thermal Denaturation of Barley Nonspecific Lipid Transfer Protein 1 (ns-LTP1b) by Nuclear Magnetic Resonance and Differential Scanning Calorimetry. Journal of Agricultural and Food Chemistry. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2009, roč. 57, č. 18, s. 8444-8452. ISSN 0021-8561. info
 • MOTÁČKOVÁ, Veronika, Monika KUBÍČKOVÁ, Milan KOŽÍŠEK, Klára GRANTZ ŠAŠKOVÁ, Martin ŠVEC, Lukáš ŽÍDEK a Vladimír SKLENÁŘ. Backbone 1H, 13C, and 15N NMR assignment for the inactive form of the retroviral protease of the murine intracisternal A-type particle, inMIA-14 PR. Biomolecular NMR Assignments. Netherlands: Springer Netherlands, 2009, roč. 3, č. 2, s. 261-264. ISSN 1874-2718. info
 • PŘECECHTĚLOVÁ, Jana, Petr PADRTA, Markéta MUNZAROVÁ a Vladimír SKLENÁŘ. 31P Chemical Shift Tensors for Canonical and Non-Canonical Nucleic Acid Conformations: DFT Calculations and NMR Implications. Journal of Physical Chemistry B. American Chemical Society, 2008, roč. 112, č. 11, s. 3470-3478. ISSN 1520-6106. info
 • PRECECHTELOVA, Jana, Markéta MUNZAROVÁ, Petr NOVÁK a Vladimír SKLENÁŘ. Relationships between 31P Chemical Shift Tensors and Conformation of Nucleic Acid Backbobe: A DFT Study. Journal of Physical Chemistry B. American Chemical Society, 2007, roč. 111, č. 12, s. 2658-2667. ISSN 1520-6106. info
 • MACEK, Pavel, Petr NOVÁK, Lukáš ŽÍDEK a Vladimír SKLENÁŘ. Backbone Motions of Free and Pheromone-Bound Major Urinary Protein I Studied by Molecular Dynamics Simulation. Journal of Physical Chemistry B. USA: The American Chemical Society, 2007, roč. 111, č. 20, s. 5731-5739. ISSN 1089-5639. info
 • FIALA, Radovan a Vladimír SKLENÁŘ. 13C detected NMR experiments for measuring chemical shifts and coupling constants in nucleic acid bases. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007, roč. 39, č. 4, s. 153-163. ISSN 0925-2738. URL info
 • VONDRÁŠEK, Jiří, Tomáš KUBAŘ, Francis E. JENNEY, JR., Michael W.W. ADAMS, Milan KOŽÍŠEK, Jiří ČERNÝ, Vladimír SKLENÁŘ a Pavel HOBZA. Dispersive interactions govern strong thermal stability of a protein. Chemistry- A European Journal. 2007, roč. 13, č. 32, s. 9022-9027. ISSN 0947-6539. URL info
 • JANSEN, Séverine, Josef CHMELÍK, Lukáš ŽÍDEK, Petr PADRTA, Petr NOVÁK, Zbyněk ZDRÁHAL, Jean-François PICIMBON, Christer LÖFSTEDT a Vladimír SKLENÁŘ. Structure of Bombyx mori chemosensory protein 1 in solution. Archives of Insect Biochemistry and Physiology. Wiley, 2007, roč. 66, č. 3, s. 135-145. ISSN 0739-4462. info
 • HENNIG, Mirko, Marketa MUNZAROVA, Wolfgang BERMEL, Lincol G. SCOTT, Vladimir SKLENAR a James R. WILLIAMSON. Measurement of Long Range 1H-19F Scalar Coupling Constants and their Glycosidic Torsion Dependence in 5-Fluoropyrimidine Substituted RNA. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2006, roč. 128, č. 17, s. 5851-5858. ISSN 0002-7863. info
 • MACEK, Pavel, Petr NOVÁK, Hana KŘÍŽOVÁ, Lukáš ŽÍDEK a Vladimír SKLENÁŘ. Molecular dynamics study of major urinary protein-pheromone interactions: A structural model for ligand-induced flexibility increase. FEBS Letters. Amsterdam: Elsevier Science B.V., 2006, roč. 580, č. 1, s. 682-684. ISSN 0014-5793. URL info
 • JANSEN, Séverine, Lukáš ŽÍDEK, Christer LÖFSTEDT, Jean-Francois PICIMBON a Vladimír SKLENÁŘ. 1H, 13C, and 15N resonance assignment of Bombyx mori chemosensory protein 1 (BmorCSP1). Journal of Biomolecular NMR. ESCOM Science Publishers B.V., 2006, roč. 36, č. 5, s. 47-47. ISSN 0925-2738. info
 • MAREK, Radek a Vladimír SKLENÁŘ. NMR Studies of Purines. In Annual Reports on NMR Spectroscopy. London: Elsevier Ltd., 2005. s. 201-242, 41 s. 54. ISBN 0-12-505454-8. doi:10.1016/S0066-4103(04)54005-X. DOI: 10.1016/S0066-4103(04)54005-X info
 • SKLENÁŘ, Vladimír, Radovan FIALA a Markéta MUNZAROVÁ. No Proton - No problem. Non-protonated Nuclei in NMR Studies of Nucleic Acids. In XXI International Conference on MagneticResonance in Biological Systems-Abstracts. Hyderabad, India: Vindhya Press, 2005. s. 57-57. info
 • ŠTEFL, Richard, Haihong WU, Sapna RAVINDRANATHAN, Vladimír SKLENÁŘ a Juli FEIGON. DNA A-tract bending in three dimensions: Solving the dA4T4 vs. dT4A4 conundrum. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. 2004, roč. 101, č. 5, s. 1171-1176. ISSN 0027-8424. info
 • KŘÍŽOVÁ, Hana, Lukáš ŽÍDEK, Martin J. STONE, Milos V. NOVOTNY a Vladimír SKLENÁŘ. Temperature Dependent Spectral Density Analysis Applied to Monitoring Backbone Dynamics of Major Urinary Protein-I Complexed with the Pheromone 2-sec-Butyl-4,5-dihydrothiazole. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Kluwer/Escom, 2004, roč. 28, č. 4, s. 369-384. ISSN 0925-2738. info
 • SEČKÁŘOVÁ, Pavlína, Radek MAREK, Kateřina MALIŇÁKOVÁ, Erkki KOLEHMAINEN, Dana HOCKOVÁ, Michal HOCEK a Vladimír SKLENÁŘ. Direct determination of tautomerism in purine derivatives by low-temperature NMR spectroscopy. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 2004, roč. 45, č. 33, s. 6259-6263. ISSN 0040-4039. URL info
 • FIALA, Radovan, Markéta MUNZAROVÁ a Vladimír SKLENÁŘ. Experiments for Correlating Quaternary Carbons in RNA Bases. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Kluwer/Escom, 2004, roč. 29, č. 4, s. 477-490. ISSN 0925-2738. info
 • SYCHROVSKÝ, Vladimír, Bohdan SCHNEIDER, Pavel HOBZA, Lukáš ŽÍDEK a Vladimír SKLENÁŘ. The effect of water on NMR spin-spin couplings in DNA: Improvement of calculated values by application of two solvent models. Physical Chemistry Chemical Physics. Great Britain: ROYAL SOC CHEMISTRY, 2003, roč. 5, č. 4, s. 734-739. ISSN 1463-9076. info
 • MUNZAROVÁ, Markéta a Vladimír SKLENÁŘ. A DFT Analysis of NMR Scalar Interactions Across the Glycosidic Bond in DNA. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2003, roč. 125, č. 12, s. 3649-3658. ISSN 0002-7863. info
 • MAREK, Radek, Pavlína SEČKÁŘOVÁ, Dagmar HULOVÁ, Jaromír MAREK, Jiří DOSTÁL a Vladimír SKLENÁŘ. Palmatine and Berberine Isolation Artifacts. Journal of Natural Products. American Chemical Society, 2003, roč. 66, č. 4, s. 481-486. ISSN 1520-6025. doi:10.1021/np0204996. DOI: 10.1021/np0204996 info
 • ŽÍDEK, Lukáš, Petr PADRTA, Josef CHMELÍK a Vladimír SKLENÁŘ. Internal Consistency of NMR Data Obtained in Partially Aligned Biomacromolecules. Journal of Magnetic Resonance. San Diego: Academic Press, 2003, roč. 162, č. 1, s. 385-395. ISSN 1090-7807. info
 • TRANTÍREK, Lukáš, Richard ŠTEFL, James MASSE, Juli FEIGON a Vladimír SKLENÁŘ. Determination of the glycosidic torsion angels in uniformly C-13 labeled nucleic acids from vicinal coupling constants 3J(C2/4-H1') and 3J(C6/8-H1'). Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Kluwer/Escom, 2002, roč. 23, č. 1, s. 1-12. ISSN 0925-2738. info
 • MUNZAROVÁ, Markéta a Vladimír SKLENÁŘ. Three-Bond Sugar-Base Couplings in Purine versus Pyrimidine Nucleosides: A DFT Study of Karplus Relationships for 3JC2/4-H1' and 3JC6/8-H1' in DNA. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2002, roč. 124, č. 36, s. 10666-10667. ISSN 0002-7863. info
 • SYCHROVSKÝ, Vladimír, Jaroslav VACEK, Pavel HOBZA, Lukáš ŽÍDEK, Vladimír SKLENÁŘ a Dieter CREMER. Exploring the Structure of a DNA Hairpin with the Help of NMR Spin-spin Coupling Constants: An Experimental and Quantum Chemical Investigation. Journal of Physical Chemistry B. USA: The American Chemical Society, 2002, roč. 106, č. 29, s. 10242-10250. ISSN 1089-5639. info
 • PADRTA, Petr, Richard ŠTEFL, Lukáš KRÁLÍK, Lukáš ŽÍDEK a Vladimír SKLENÁŘ. Refinement of d(GCGAAGC) hairpin structure using one- and two-bond residual dipolar couplings. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Kluwer/Escom, 2002, roč. 24, č. 1, s. 1-14. ISSN 0925-2738. info
 • FIALA, Radovan a Vladimír SKLENÁŘ. NMR of Nucleic Acids. In ZERBE, Oliver. BioNMR in Drug Research. 1. vyd. Weinheim: Wiley-VCH, 2002. s. 121-145. Methods and Principles in Medicinal Chemistry. ISBN 3-527-30465-7. URL info
 • PADRTA, Petr a Vladimír SKLENÁŘ. Program MULDER - A tool for extracting torsion angles from NMR data. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Kluwer/Escom, 2002, roč. 24, č. 4, s. 339-349. ISSN 0925-2738. info
 • VESELÁ, Dagmar, Radek MAREK, Karel UBIK, Kamila LUNEROVÁ, Vladimír SKLENÁŘ a Václav SUCHÝ. Dracophane, a metacyclophane derivative from the resin of Dracaena cinnabari Balf. Phytochemistry. Oxford: Pergamon - Elsevier Science Ltd., 2002, roč. 61, č. 8, s. 967-970. ISSN 0031-9422. info
 • ŠTEFL, Richard, Lukáš TRANTÍREK, Michaela VORLÍČKOVÁ, Jaroslav KOČA, Vladimír SKLENÁŘ a Jaroslav KYPR. A-like Guanine-Guanine Stacking in the Aqueous DNA. Journal of Molecular Biology. USA: Academic Press, 2001, roč. 307, č. 1, s. 513-524. ISSN 0022-2836. info
 • TRANTÍREK, Lukáš, Kamila HYNKOVÁ, Yuji NAGATA, Alexey MURZIN, Alena ANSORGOVÁ, Vladimír SKLENÁŘ a Jiří DAMBORSKÝ. Reaction mechanism and stereochemistry of gamma-hexachlorocyclohexane dehydrochlorinase LinA. Journal of Biological Chemistry. 2001, roč. 276, č. 11, s. 7734-7740. URL info
 • ŽÍDEK, Lukáš, Richard ŠTEFL a Vladimír SKLENÁŘ. NMR methodology for the study of nucleic acids. Current Opinion in Structural Biology. London: Elsevier Science Ltd., 2001, roč. 11, č. 3, s. 275-281. ISSN 0959-440X. info
 • ŽÍDEK, Lukáš, Haihong WU, Juli FEIGON a Vladimír SKLENÁŘ. Measurement of small scalar and resiudal dipolar couplings in purine and pyrimidine bases. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Kluwer/Escom, 2001, roč. 21, č. 2, s. 153-159. ISSN 0925-2738. info
 • CZERNEK, Jiří a Vladimír SKLENÁŘ. Ab initio výpočty chemických posunů v biomolekulách. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2000, roč. 94, č. 2, s. 90-96. ISSN 0009-2770. info
 • CZERNEK, Jiří, Jan LANG a Vladimír SKLENÁŘ. Ab Initio Calculations of of Spin - Spin Coupling Constants in Anhydrodeoxythymidines. Journal of Physical Chemistry A. USA: The American Chemical Society, 2000, roč. 104, č. 12, s. 2788-2792. ISSN 1089-5639. info
 • TRANTÍREK, Lukáš, Richard ŠTEFL, Michalea VORLÍČKOVÁ, Jaroslav KOČA, Vladimír SKLENÁŘ a Jaroslav KYPR. An A-type Double Helix of DNA Having B-type Puckering of the Deoxyribose Rings. Journal of Molecular Biology. USA: Academic Press, 2000, roč. 297, č. 4, s. 907-922. ISSN 0022-2836. info
 • FIALA, Radovan, Jiří CZERNEK a Vladimír SKLENÁŘ. Transverse relaxation optimized triple-resonance NMR experiments for nucleic acids. Journal of Biomolecular NMR. Nizozemí: Kluwer/Escom, 2000, roč. 16, č. 4, s. 291-302. ISSN 0925-2738. info
 • CZERNEK, Jiří, Radovan FIALA a Vladimír SKLENÁŘ. Hydrogen Bonding Effects on the N-15 and H-1 Shielding Tensors in Nucleic Acid Base Pairs. Journal of Magnetic Resonance. San Diego: Academic Press, 2000, roč. 145, č. 1, s. 142-287. ISSN 1090-7807. info
 • TRANTÍREK, Lukáš, Milan URBÁŠEK, Richard ŠTEFL, Juli FEIGON a Vladimír SKLENÁŘ. A Method for Direct Determination of Helical Parameters in Nucleic Acids Using Residual Dipolar Couplings. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2000, roč. 122, č. 42, s. 10454-10455. ISSN 0002-7863. info
 • DAMBORSKÝ, Jiří, Martina DAMBORSKÁ, Svatopluk ŠTÍPEK, Andrea JESENSKÁ, Lukáš TRANTÍREK a Vladimír SKLENÁŘ. Effect of the carbon source on assessment of degrading bacteria with the spread-plating technique during in situ bioremediation. Folia Microbiologica. 2000, roč. 45, č. 1, s. 35-40. ISSN 0015-5632. URL info
 • MAREK, Radek, Otakar HUMPA, Jiří DOSTÁL, Jiří SLAVÍK a Vladimír SKLENÁŘ. 15N NMR study of isoquinoline alkaloids. Magnetic Resonance in Chemistry. John Wiley & Sons, Ltd., 1999, roč. 37, č. 3, s. 195-202. ISSN 0749-1581. info
 • SKLENÁŘ, Vladimír, James MASSE a Juli FEIGON. HCCCH Experiments for Through-Bond Correlation of Thymine Resonances in C-13 Labeled DNA Oligonucleotides. Journal of Magnetic Resonance. San Diego: Academic Press, 1999, roč. 137, č. 2, s. 345-349. ISSN 1090-7807. info
 • HUD, Nicholas, Peter SCHULTZE, Vladimír SKLENÁŘ a Juli FEIGON. Binding Sites and Dynamics of Ammonium Ions in a Telomere Repeat DNA Quadruplex. Journal of Molecular Biology. San Diego: Academic Press, 1999, roč. 285, č. 1, s. 233-242. ISSN 0022-2836. info
 • HUD, Nicholas, Vladimír SKLENÁŘ a Juli FEIGON. Localization of Ammonium Ions in the Minor Groove of DNA Duplexes in Solution and the Origin of DNA A-Tract Bending. Journal of Molecular Biology. San Diego: Academic Press, 1999, roč. 286, č. 3, s. 651-659. ISSN 0022-2836. info
 • CZERNEK, Jiří a Vladimír SKLENÁŘ. Ab Initio Calculations of 1H and 13C Chemical Shifts in Anhydrodeoxythymidines. Journal of Physical Chemistry A. USA: The American Chemical Society, 1999, roč. 103, č. 20, s. 4089-4093. ISSN 1089-5639. info
 • MAREK, Radek, Jaromír TOUŠEK, Jiří DOSTÁL, Jiří SLAVÍK, Roger DOMMISSE a Vladimír SKLENÁŘ. 1H and 13C NMR Study of Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids. Magnetic Resonance in Chemistry. John Wiley & Sons, Ltd., 1999, roč. 37, č. 11, s. 781-787. ISSN 0749-1581. info
 • DOSTÁL, Jiří, Jiří SLAVÍK, Milan POTÁČEK, Radek MAREK, Vladimír SKLENÁŘ, Edmond DE HOFFMANN, Raoul ROZENBERG, Bernard TINANT a Jean-Paul DECLERCQ. Structure and Transformations of the Alkaloid Sanguilutine. Phytochemistry. Oxford: Pergamon - Elsevier Science Ltd., 1998, roč. 47, č. 5, s. 879-885. ISSN 0031-9422. info
 • DOSTÁL, Jiří, Radek MAREK, Jiří SLAVÍK, Eva TÁBORSKÁ, Milan POTÁČEK a Vladimír SKLENÁŘ. Sanguinarine Pseudobase: Re-examination of NMR Assignments Using Gradient-Enhanced Spectroscopy. Magnetic Resonance in Chemistry. New York: John Wiley, 1998, roč. 36, č. 11, s. 869-872. ISSN 0749-1581. info
 • DOSTÁL, Jiří, Jiří SLAVÍK, Milan POTÁČEK, Radek MAREK, Otakar HUMPA, Vladimír SKLENÁŘ, Jaromír TOUŠEK, Edmond DE HOFFMANN a Raoul ROZENBERG. Structural Studies of Chelirubine and Chelilutine Free Bases. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst Org Chem Biochem Czech Acad Sci, 1998, roč. 63, č. 7, s. 1045-1055. ISSN 0010-0765. info
 • FIALA, Radovan, Feng JIANG a Vladimír SKLENÁŘ. Sensitivity Optimized HCN and HCNCH experiments for 13C/15N labeled oligonucleotides. Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Kluwer/Escom, 1998, roč. 12, č. 3, s. 373-383. ISSN 0925-2738. info
 • SKLENÁŘ, Vladimír, Thorsten DIECKMANN, Samuel E. BUTCHER a Juli FEIGON. Optimization of Triple-Resonance HCN Experiments for Applications to Larger RNA Oligonucleotides. Journal of Magnetic Resonance. San Diego: Academic Press, 1998, roč. 130, č. 1, s. 119-124. ISSN 1090-7807. info
 • FRATERNALI, F., Q.-T. DO, R.A. ATKINSON, P. PALMAS, Vladimír SKLENÁŘ, P. SAFAR, P. WILDGOOSE, P. STROP a Vladimír SAUDEK. Mapping the active site of factor xa by selective inhibitors: an nmr and md study. PROTEINS: Structure, Function, and Genetics. Wiley-Liss, Inc., 1998, roč. 30, č. 3, s. 264-274. info
 • DOAN, B.T., F. FRATERNALI, Q.-T. DO, R.A. ATKINSON, P. PALMAS, Vladimír SKLENÁŘ, P. WILDGOOSE, P. STROP a Vladimír SAUDEK. A nmr and md study of the active site of factor xa by selective inhibitors. Journal De Chimie Physique Et De Physico-Chimie Biologique. EDP Sciences, Les Ulis, 1998, roč. 95, č. 2, s. 443-446. info
 • MAREK, Radek, Lukáš KRÁLÍK a Vladimír SKLENÁŘ. Gradient - enhanced HSQC experiments for phase-sensitive detection of multiple bond interactions. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 1997, roč. 38, č. 4, s. 665-668. ISSN 0040-4039. info
 • MAREK, Radek, Jaromír TOUŠEK, Lukáš KRÁLÍK, Jiří DOSTÁL a Vladimír SKLENÁŘ. Conformational Study of C2 Symmetrical Benzo[c]phenantridine Alkaloid Derivatives. Chemistry Letters. Tokyo: The Chemical Society of Japan, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 369-370. ISSN 0366-7022. info
 • MAREK, Radek, Vladimír SKLENÁŘ, Jiří DOSTÁL a Jiří SLAVÍK. Determination of a Symmetrical Dimer Structure in Benzo[c]phenanthridine Alkaloids by Pulsed-Field-Gradient HMBC. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 1996, roč. 37, č. 10, s. 1655-1658. ISSN 0040-4039. info
 • MAREK, Radek, Jiří DOSTÁL, Jiří SLAVÍK a Vladimír SKLENÁŘ. Determination of 15N chemical shifts and remote connectivities in selected alkaloids by gradient-enhanced inverse-detected NMR experiments. Molecules. Springer-Verlag, 1996, roč. 1, č. 1, s. 166-169. ISSN 1420-3049. URL info
 • SAUDEK, Vladimir, Pascale VINCENDON, Quoc-Tuan DO, Andrew R. ATKINSON a Vladimír SKLENÁŘ. 7Li Nuclear-Magnetic-Resonance Study of Lithium Binding to Myo-inositol Monophosphate. Eur.J.Biochem. 1996, roč. 1996, č. 240, s. 288-291. ISSN 0014-2956. info
 • SKLENÁŘ, Vladimír, Thorsten DIECKMANN, Samuel E. BUTCHER a Juli FEIGON. Through-Bond Correlation of Imino and Aromatic Resonances in13C and 15N-labeled RNA via Heteronuclear TOCSY. Journal of biomolecular NMR. Plaizier: Kluwer Academic Publishers, 1996, roč. 1996, č. 7, s. 83-87. ISSN 0925-2738. info
 • SKLENÁŘ, Vladimír. Suppresion of Radiation Damping in Multidimensional NMR Experiments Using Magnetic Field Gradients. Journal of Magnetic Resonance Ser. A. San Diego: Academic Press, 1995, roč. 114, č. 1, s. 132-135. ISSN 1064-1858. info
 • SKLENÁŘ, Vladimír, Robert D. PETERSON, Marita R. REJANTE a Juli FEIGON. Correlation of nucleotide base and sugar protons in a 15N labeled HIV-1 RNA oligonucleotide by 1H - 15N HSQC experiments. Journal of Biomolecular NMR. ESCOM Science Publishers B.V., 1994, roč. 4, č. 1, s. 117-122. ISSN 0925-2738. info
 • SKLENÁŘ, Vladimír, Martial PIOTTO, Raymond LEPPIK a Vladimír SAUDEK. Gradient-Tailored Water Suppression for 1H-15N HSQC Experiments Optimized to Retain Full Sensitivity. Journal of Magnetic Resonance. San Diego: Academic Press, 1993, roč. 102, č. 2, s. 241-245. ISSN 1064-1858. info
 • SKLENÁŘ, Vladimír, Robert D. PETERSON, Marita R. REJANTE a Juli FEIGON. Two and Three-Dimensional HCN Eperiments for Correlating Base and Sugar Resonances in 15N, 13C Labeled RNA Oligonucleotides. Journal of Biomolecular NMR. Plaizier: Kluwer Academic Publishers, 1993, roč. 3, č. 6, s. 721-727. ISSN 0925-2738. info
 • SKLENÁŘ, Vladimír, Robert D. PETERSON, Marita R. REJANTE, Edmond WANG a Juli FEIGON. Two-Dimensional Triple-Resonance HCNCH Experiment for Direct Correlation of Ribose H1' and Base H8 Protons in 13C 15N-Labeled RNA Oligonucleotides. The journal of the American chemical society [Vol. 52 (1930) - Vol. 74 (1952)]. Easton, PA.: The American Chemical Society, 1993, roč. 115, č. 25, s. 12181-12182. ISSN 0002-7863. info
 • SKLENÁŘ, Vladimír. Metody NMR spektroskopie v jedné a dvou frekvenčních dimenzích. 1991. ix, 151. info

29. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info