prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Anesteziologicko-resuscitační klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Emeritní profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2679
Interní informace Inet MU IS MU