doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.

docentka – Národní centrum pro výzkum biomolekul


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

telefon: 532 23 4625
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Lékařská biologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 4. 2014
Datum ukončení řízení 1. 12. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Molekulární diagnostika vybraných dědičných nemocí
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. (ÚHKT Praha)
prof. MUDr. Petr Goetz, CSc. (2. LF UK Praha)
prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. (1. LF UK Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 10. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (Lékařská fakulta)
Členové prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Rektorát, Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. (2. LF UK v Praze)
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. (VÚVL Brno)
prof. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. et Ph.D. (Státní zdravotní ústav Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 10. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info