doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.

docentka – I. interní kardioangiologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 3. 2009
Datum ukončení řízení 1. 12. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Katetrová ablace nejčastější supraventrikulární tachyarytmie-fibrilace síní
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Miloš Táborský,CSc (Nemocnice na Homolce, 1. LF UK Praha)
doc.MUDr.Petr Heinc, Ph.D. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc.MUDr.Martin Fiala, Ph.D. (Nemocnice Podlesí Třínec)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 9. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Čestmír Čihalík, CSc. (Baťova nemocnice Zlín)
doc. MUDr. Miloš Táborský,CSc (Nemocnice na Homolce, 1. LF UK Praha)
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 10. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info