doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

přednosta kliniky – Klinika operační onkologie


korespondenční adresa:
Žlutý kopec 534/7, 656 53 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Společná pracoviště s MOÚ
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 1. 2007
Datum ukončení řízení 1. 8. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Biopsie sentinelové uzliny v chirurgické terapii kožního maligního melanomu
Oponenti habilitační práce prof.MUDr.Miloslav Duda,DrSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. (FN Ostrava- chir. klinika)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 6. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (LF MU, FN U Sv.Anny Brno)
doc.MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
prof.MUDr.Miloslav Duda,DrSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. (FN Ostrava -chir. klinika)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 6. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info