Není zaměstnancem Lékařské fakulty. Oficiální osobní stránka je na webu muni.cz.

prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc.


e‑mail:
Výuka