doc. MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.

docent – Stomatologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

kancelář: bud. F37/523
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6646
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 9. 2019
Datum ukončení řízení 1. 11. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Vývoj nové řady dentálních implantátů a jejich využití v klinické praxi
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc. (Stomatologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové)
prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. (Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha)
doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. (Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Martin)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 2. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP Olomouc)
Členové prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA (Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol)
prof. MUDr. Peter Stanko, CSc. (Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava)
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (Stomatologická klinika LF UK v Plzni)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 9. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info