prof. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum – Interní kardiologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2463
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 6. 2014
Datum ukončení řízení 1. 3. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Molekulárně-genetické aspekty maligních komorových arytmií a náhlé srdeční smrti
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Janoušek, CSc. (FN Motol, Praha)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., FESC (LF UP Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 11. 2014 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Janoušek, CSc. (FN Motol, Praha)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., FESC (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Petr Pařízek, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 1. 2015
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 21. 12. 2020
Datum ukončení řízení 7. 6. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 6. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Jan Janoušek, CSc. (Dětské kardiocentrum FN Motol)
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (Lékařská fakulta UP Olomouc)
Assoc. Prof. Markus Zabel (Dept. of Cardiology and Pneumology - Heart Center, University of Göttingen Medical Center)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 9. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 25. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info