prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 2. 2003
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Endoskopická neurochirurgie, její možnosti a perspektivy
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (UK -1. Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 3. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Miroslav Kala, CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 3. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 13. 12. 2006
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 1. 2007
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr.Bruno Rudinský, CSc. (Neurochir.klinika-Trnavská univerzita)
prof.MUDr. Igor Šulla, DrSc. (UPJŠ Košice-Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 2. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info