Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • František Folber
 • datum narození: 12. 10. 1981
 • adresa bydliště: Šafaříkova 14, Třebíč, 674 01
 • e-mail: folber@gmail.com
Pracoviště
 • Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
 • web: www.fnbrno.cz/ihok
Funkce na pracovišti
 • sekundární lékař na lůžkovém oddělení
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 - dosud běží: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, obort Onkologie, doktorské studium (PhD.)
 • 2000 - 2006: Lékařská fakulta Masarykovy university, obor Všeobecné lékařství (MUDr.)
 • 1993 - 2000: Gymnázium Třebíč
Přehled zaměstnání
 • 2006 - dosud: Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice Brno
Pedagogická činnost
 • výuka studentů LF MU (interní propedeutika, vnitřní lékařství, onkologie)
Vědeckovýzkumná činnost
 • akutní leukemie, převážně akutní lymfoblastická leukemie
Členství v odborných společnostech
 • 2008 - dosud: European Leukemia Net
 • 2007 - dosud: European Hematology Association
 • 2006 - dosud: Česká onkologická společnost
 • 2006 - dosud: Česká hematologická společnost

29. 10. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info