doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Otorhinolaryngologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 5. 2019
Datum ukončení řízení 1. 2. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Implantabilní sluchové systémy a zobrazení buněk HNSCC holografickou mikroskopií
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. (Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha)
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc. (Otorhinolaryngologická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 9. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole)
Členové prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Miroslav Novotný, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole)
doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info