prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.

profesorka – Oddělení genetiky a molekulární biologie


kancelář: bud. D36/309
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7216
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jana Šmardová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 6. 2004
Datum ukončení řízení 1. 5. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Funkční analýza nádorového supresoru p53
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 3. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jana Šmardová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 24. 3. 2009
Datum ukončení řízení 8. 12. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 12. 2009
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. (FN Olomouc)
prof. RNDr. Jan Kovařík, DrSc. (Lužánecká 12, 602 00 Brno)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (MOÚ V Brně, Žlutý kopec)
prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. (PřF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 12. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 16. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info