prof. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA, LL.M.

profesor – Klinika popálenin a plastické chirurgie


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2991
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 10. 2017
Datum ukončení řízení 1. 9. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Toxická epidermální nekrolýza. Současný pohled na problematiku a zhodnocení efektivity vlastního konceptu použitého při selhání primární léčby
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Excluded parts from pages No. 282-299 and 302-321. These parts are published.
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Ján Koller, Ph.D. (Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UN Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 3. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. (Klinika plastické chirurgie Nemocnice na Bulovce a 1.LF UK)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D. (Traumatologické oddělení FN Olomouc)
prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. (Dermatovenerologické oddělení FN Brno)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 5. 2018
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 2. 2022
Datum ukončení řízení 18. 5. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 9. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové Ludwik K. Branski, MD, MMS (Shriners Hospital for Children Galveston TX, University of Texas Medical Branch)
prof. MUDr. Ján Koller, Ph.D. (Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UN Bratislava)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D. (Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FN Královské Vinohrady)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 11. 2022
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 28. 3. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info