doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D.

docentka – Mikrobiologický ústav

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 12. 2007
Datum ukončení řízení 1. 5. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Laboratorní diagnostika syfilis
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. (UK Praha, 3. lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 2. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (Společná pracoviště s FN U Sv.Anny)
prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Kolář Milan, ph.D. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. (UK Praha, 3. lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info