doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

docent – Ústav zdravotnických věd


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

kancelář: bud. K2/348B
Komenského nám. 220/2
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 532 23 8266
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Gynekologie a porodnictví
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 2. 2001
Datum ukončení řízení 15. 5. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Klinický význam kadmia v patologii lidské reprodukce
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Miroslav Talaš, DrSc. (UP - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Věra Rokytová,CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 4. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. (UP - Lékařská fakulta)
doc.MUdr. Miroslav Větr, CSc. (UP - Lékařská fakulta)
doc. MUdr. Pavel Calda, CSc. (UK - 1.Lékařská fakulta)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info