prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 26. 10. 2000
Datum ukončení řízení 1. 10. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 1. 2001
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUdr. Václav Fessl, CSc. (UK Plzeň - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Karel Cvachovec, CSc. (UK Praha - 2. Lékařská fakulta)
prof.RNDr.Václav Suchý,DrSc. (Farmakologická fakulta VFU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 1. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 4. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info