doc. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D.

docent – Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4432
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 8. 2017
Datum ukončení řízení 1. 1. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Prognosticky významné faktory ovlivňující průběh a výsledky léčby Pes equinovarus congenitus Ponsetiho metodou
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. (Ortopedické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě)
doc. MUDr. Martin Ošťádal, Ph.D. (Ortopedická klinika 1. LF UK, FN Bulovka)
MUDr. Jan Charvát, CSc. (Ortopedické oddělení, Nemocnice Jičín)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 7. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. (Traumatologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc)
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc. (Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. (I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info