doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

zástupce vedoucího institutu – Institut pro psychologický výzkum


kancelář: 2.51
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4858
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociální psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 2. 2019
Datum ukončení řízení 1. 11. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Youth civic development from the ecological perspective
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Studies I - VII (pages 24-178) - the sections were already published in academic journals and thus copyright belongs to publishing houses
Oponenti habilitační práce PhDr. Martina Klicperová, CSc. (Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.)
Prof. Elvira Cicognani, PhD (Katedra psychologie, Boloňská univerzita)
Prof. Isabel Menezes (Fakulta psychologie a pedagogiky, Univerzita Porto)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)
doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 10. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info