Otorhinolaryngologická klinika

Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

FN U sv. Anny

Pekařská 53
65691 Brno


Přednosta:

doc. MUDr. Rom. Kostřica, CSc.

Odborní asistenti:

odb. as. MUDr. Pavel Smilek
odb. as. MUDr. Daniela Hoffmannová
odb. as. MUDr. Jan Rottenberg
Doc. MUDr. Anton Kollár, DrSc

Vědecký pracovník:

Ing. Miloslav Gross

 

Základní specializace kliniky:

Onkologie - ORL klinika v Brně ve FN u sv. Anny se zabývá komplexní léčbou rakoviny hlavy a krku již od svého založení v roce 1926. Tato tradice vede mimo jiné k významné koncentraci nemocných s diagnózou rakoviny hlavy a krku. Léčba rakoviny hlavy a krku na naší klinice je založena na úzké interdisciplinární spolupráci s radiodiagnostiky, intervenčními radiology, onkology, plastickými chirurgy, neurochirurgy a stomatochirurgy. Tato spolupráce umožňuje léčbu i těch pokročilých stavů, které bývají obvykle považovány za inoperabilní.

Kofochirurgie - rekonstrukce středouší včetně třmínkové chirurgie s použitím nejmodernějších protéz v přímé návaznosti na nejdokonaleji vybavené audiologické pracoviště v ČR. Experimentální rekonstrukční chirurgie.

Traumatologie v ORL - kompletní rekonstrukce splanchnokrania, minidesky, kompletní rekonstrukce orbit. Dekompresní operace očnic.

Chirurgie baze lební - ve spolupráci s neurochirurgií, intervenční angiologií a plastickou chirurgií je umožněna resektabilita rozsáhlých nádorových infiltrací, závažných zánětlivých komplikací a cévních malformací.

Rhinochirurgie - klasická i funkční endonazální chirurgie.

Další specializace kliniky:

Otoneurologie, endoskopie horních cest dýchacích a polykacích, audiologie (včetně objektivních vyšetřovacích metod - ERA, tympanometrie, OAE).

Pedagogická činnost:
Vědeckovýzkumná činnost:

E-mail:

psmilek@med.muni.cz

mgross@med.muni.cz