DARUJ (SE)

Sbírka na vybudování památníku dárcům těl

 

Bez popisku

Zašlete libovolnou částku na transparentní účet Spolku mediků LF MU:

2901871435/2010

Pokud byste chtěli k výstavbě důstojného místa odpočinku dárců těl přispět vyšší částkou, třeba jménem své firmy či organizace, budeme vděční za všechny nabídky ke spolupráci. V tom případě nás kontaktujte individuálně na spolek@med.muni.cz.

Transparentní účet

Vybudováním památníku vzdáme poctu těm, kteří darovali svá těla pro rozvoj výuky anatomie na naší fakultě.

Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity si uvědomujeme, že praktická výuka anatomie není zdaleka samozřejmostí a za anatomickými preparáty se skrývají skuteční lidé. Lidé, kteří věnovali svá těla, aby naši studenti mohli získávat to nejlepší možné vzdělání. Na Ústředním hřbitově města Brna vznikne vsypová hrobka a důstojné pietní místo odpočinku dárců těl. Místo pro tichou vzpomínku a uctění jejich památky.

Tadeáš Novotný

„Anatomie je pro studenty vstupní branou na cestě stát se nejen dobrým lékařem, ale i pokorným člověkem. Památník je naším poděkováním a poctou těm, kteří darovali nebo teprve darují to nejcennější – své tělo, abychom se mohli stát kvalitními chirurgy, ortopedy, neurology, stomatology nebo třeba fyzioterapeuty.“

Tadeáš Novotný
Student Všeobecného lékařství LF MU, 1. ročník

doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

„Zpopelněná těla dárců jsou dnes rozptylována na hřbitovní loučce, což však může u pozůstalých vzbuzovat pocit anonymity. Díky památníku vznikne důstojné místo posledního odpočinku, kam bude moct rodina či přátelé přijít své blízké uctít, zavzpomínat na ně nebo zapálit svíčku.“

doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Přednosta Anatomického ústavu LF MU

Dana Procházková

„S dárci těl sepisuju dárcovské smlouvy už roky, během kterých jsem jich poznala stovky. Mnozí se mi svěřují se svými životními osudy i motivacemi. Ať už svým rozhodnutím chtějí pomoci vědě, činí ho z čistě altruistických pohnutek anebo v něm hraje roli ekonomický aspekt, vybudování památníku je za nás úplným minimem, jak jim poděkovat.“

Dana Procházková
Sekretářka Anatomického ústavu LF MU a tajemnice programu Dárcovství těl

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

„Vytvoření památníku je důležité nejen coby vyjádření úcty, ale také coby připomenutí toho, že i po smrti dokážou dárci těl poskytnout edukační platformu pro studenty, čímž mohou v důsledku přispět k záchraně životů těch, které později tito studenti už jako lékaři budou léčit. Pro naše studenty to bude zároveň místo uvědomění si pokory vůči dárcům i pomíjivosti lidského bytí.“

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

„Vybudovat památník dárcům těl je úžasný nápad, jelikož tito dárci se rozhodli dalším generacím lékařů, zdravotníků a sester dát sami sebe. Každý takový čin opravdové hluboké lidskosti je zapotřebí ocenit a jsem přesvědčený, že památník je toho důstojnou připomínkou.“

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Rektor Masarykovy univerzity a bývalý děkan Lékařské fakulty MU
Předchozí Následující

Zjistěte více

Bez popisku

Anatomickým ústavem Lékařské fakulty prošly, procházejí a budou procházet generace studentů medicíny. V průběhu studia se seznamují se stavbou a uspořádáním orgánových systémů lidského těla, což by nebylo možné bez ušlechtilého rozhodnutí dobrovolných dárců, kteří souhlasí, že po úmrtí bude jejich tělo použito pro účel výuky budoucích lékařů. Pro každého lékaře jsou nezbytné anatomické znalosti stavby lidského těla. Studenti medicíny nejvíce těchto potřebných znalostí nabývají při praktické výuce anatomie na balzamovaných lidských preparátech. Souhlas dárci udělují formou dárcovské smlouvy s Anatomickým ústavem.

Bez popisku

Od roku 2018 pořádá Anatomický ústav LF MU pietní akci jako poděkování dárcům těl. První dva ročníky Piety proběhly v Kapitulní síni Augustiniánského opatství na Starém Brně. V roce 2020 jsme dárcům kvůli koronavirové pandemii vzdali hold virtuálním koncertem a položením kytic na nádvoří Anatomického ústavu. V roce 2021 se vzpomínková akce konala v sále Milosrdných bratří konventu Hospitálského řádu sv. Jana z Boha. V roce 2022 se pieta uskutečnila opět v prostorách Augustiniánského opatství. Po vybudování památníku dárcům těl na Ústředním hřbitově v Brně bude část pietní akce spojená s kladením věnců a zapalováním svíček probíhat právě tam.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info