Ústav patologické fyziologie LF MU


Výuka:

 

Na ústavu je vyučována patologická fyziologie pro studenty lékařské fakulty ve 3. ročníku směrů všeobecné lékařství  a zubní lékařství,  2. ročníku bakalářského studia obor výživa člověka a pro postgraduální studium.

Pro studenty oboru zdravotní laborant zajišťuje ÚPF výuku předmětu Techniky molekulární biologie a genetiky a Morfologická a funkční patologie

Volitelný předmět Vybrané kapitoly z patologické fyziologie

Přednášky a praktická cvičení jsou zaměřeny na klasickou orgánovou patologickou fyziologii, molekulární patofyziologii, matematické modelování patofyziologických procesů a statistické zpracování dat. Ústav zajišťuje rovněž postgraduální studium absolventů přírodovědecké fakulty v oboru patologická fyziologie.

Teaching in English language