Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Terapeutická a protetická technika

Zkratka

BTPT

Název

Terapeutická a protetická technika

Garant

doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.

Anotace

Fyzikální terapie, elektrická stimulace orgánů a tkání, kardiostimulátory, neurostimulátory, magnetoterapie, ultrazvuková terapie a aerosologie, vysokofrekvenční ohřev tkání, mikrovlnná terapie, principy radioterapie - terapie nuklidy, kryochirurgie, podpora funkce ledvin - hemodialýza, podpora a náhrada smyslových orgánů, automatizované hematologické laboratoře, automatizované biochemické laboratoře.

1 x Přednáška

Elektrická stimulace svalů a orgánů

1 x Cvičení

Návrh kardiostimulátoru typu on demand v programovacím prostředku LabView

Kapacita [studenti]

7

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ