Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

HODNOCENÍ PRACOVNÍCH DNŮ ROCHE 24. 11. 2010

1) Získané informace byly zajímavé.

Studenti měli na škále 1-6 vyjadřovat míru souhlasu s výroky, které jim byly v otázkách předloženy. V první otázce měli hodnotit, zda pro ně byly informace získané na semináři zajímavé.
Studenti PřMU a LFMU mívají většinou pozitivnější postoj. Pracovní dny hodnotí vždy lépe a nebo mají štěstí, že je vždy navštěvují o pár dnů dříve, než studenti VUT, a všichni přednášející jsou ještě „čerství“. Také jich bylo podstatně méně, než jejich kolegů, proto jim možná bylo více vyhověno i ohledně dotazů.
Praktická část opět v hodnocení překonala teoretickou, zde všichni víceméně souhlasí, že pro ně byly informace zajímavé, v případě teorie jeden ze studentů (představuje 7%) „váhavě souhlasí“.

Teoretická část: 1,61
Praktická část: 1,13

 


1 Průměry uvedené v tomto hodnocení slouží pouze jako orientační ukazatel, nelze jim v takto malých souborech přikládat zvláštní význam. Může za to fakt, že odpovědi respondentů jsou často velmi rozptýlené kolem aritmetického průměru. U velmi nespolehlivých průměrů jsem na toto upozornila, lépe je však posuzovat výsledky podle procentuálního zastoupení odpovědí v grafu.

2) Získané informace byly užitečné.

I užitečnost informací, která bývá vždy hodnocena hůře, získala dobré hodnocení. 80% studentů souhlasí s tím, že jsou pro ně informace užitečné a v budoucnu je využijí. 20% z nich si není jisto, ale kloní se na souhlasnou stranu.
V případě praktické části souhlasí všichni, necelá polovina „rozhodně souhlasí“.

Teoretická část:  2,0
Praktická část: 1,53

3) Informace využiji i ve své budoucí profesi.

Téměř polovina studentů rozhodně předpokládá, že informace získané během pracovních dnů Roche využije ve své budoucí profesi. 27% s výrokem souhlasí a zbylých 27% spíše souhlasí (nejistota může být důsledkem toho, že ještě nemají představu o své budoucí profesi, což je u studentů převážně druhého ročníku běžné).

Průměr: 1,80 (nespolehlivý ukazatel)

4) Hodnocení jednotlivých částí Pracovního dne Roche

Studenti zde měli za úkol ohodnotit jednotlivé část programu známkami jako ve škole. Měli tedy k dispozici pouze pětibodovou škálu.
Nejhůře hodnotili studenti prezentaci logistiky a finančního oddělení, což se objevilo také ve slovních komentářích.
Naopak nejlepší hodnocení získal assay marketing, návštěva jednotlivých oddělení, představení firmy a MD/AS. Průměry jsou ale čistě orientační, proto se ani nesnažím vytvořit z nich nějaké pořadí.

Teoretická část:
Představení firmy Roche 1,13
Professional Diagnostics 1,47
Molecular Diagnostics, Applied Science 1,14
Oddělení logistiky a finanční odd. 2,26
Systémy řízení kvality 1,53
Public Relations 1,8
Medical marketing 1,2
Assay marketing 1,06
Praktická část:
Návštěva jednotlivých oddělení 1,09
Praktické ukázky 1,36

5) Slovní hodnocení:

Slovní hodnocení připojilo všech patnáct studentů. Většinou se v nich objevovala chvála a poděkování, v některých se objevovala tradiční přání nechat více času pro praktické ukázky, nebo konkrétní připomínky:

č. resp. text
1 bylo to velmi zajímavé a poučné. Není překvapení, že nejzajímavější byla praktická část. Možná jenom pro příště by to chtělo kontakt s více stroji, abych si je mohl trochu ošahat. Praktická část problému co udělal zákazník špatně byla také skvělá, příště jich nechte klidně udělat více
2 profesionalita, velmi hezký přístup, občerstvení, zajímavé info
3 Především bych chtěla poděkovat všem, co mi umožnili zúčastnit se pracovního dne v Roche. Ocenila bych prezentační schopnosti přednášejících; srozumitelné vysvětlení daného problému a lidský přístup. Praktické ukázky byly velmi zajímavé, všichni zaměstnanci nám ochotně zodpověděli všechny, i všetečné, otázky. Negativa jsem nezaznamenala. Firmu Roche mohu jedině doporučit.
4 Vážím si setkání s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení, většina z nich dokázala jasně a stručně vystihnout smysl své práce: Ale pro nás jako budoucí vědecké pracovníky byla jistě největším přínosem část "molecular diagnostics" a "applied science", která by si jistě zasloužila oproti jiným částem víc prostoru. Hodně negativ na mě působilo oslovení "milé dámy, vážený pane". Osoby na takovýchto pozicích by si na to měly dávat pozor. Jinak ale děkuji všem zúčastněným, organizátorům za příjemně strávený den a vhled do fungování veliké mezinárodní společnosti. Ať žije byrokracie :) Přeji mnoho úspěchů. Odpolední praktická část pozitivní dojem ještě znásobila.
5 Bylo zajímavé seznámit se s chodem firmy. Prezentace byly srozumitelné, jednoduše podané. Praktická část byla také zajímavá.
6 Velmi se mi líbil milý přístup jednotlivých přednášejících, srozumitelné podání informací, velmi dobré seznámení s chodem firmy.
7 Na pracovním dni Roche se mi líbilo srozumitelné podání veškerých informací, příjemný přístup všech přednášejících. Bylo zajímavé seznámit se s chodem firmy.
8 Líbila se mi otevřenost a ochota odpovídat na dotazy. Uvítala bych větší pauzu, možnost Nahlédnutí do práce - provozu, nějaké materiály o přístrojích. Myslím, že by mohla být kratší teoretická část a delší praxe
9 Praktická část: velmi oceňuji, že jsem získala větší představu o tom, jak taková firma funguje, protože jsem doposud jako biochemik měla možnost nahlédnout pouze do dění v laboratoři, nikoliv získat přehled o tom, co využití jednotlivých produktů předchází. Teoret. část: velmi se mi líbila ukázková spolupráce jednotlivých oddělení. Možná by bylo lepší více praktických ukázek, jinak jsem maximálně spokojená
10 Opravdu vypracovaná byla příprava organizátorů, dobrá návaznost témat, poutavá metoda prezentace jednotlivých oddělení
11 pracovní den se mi líbil. Prezentace byly velmi zajímavé a stručné a dobře odpřednášené. Zaujalo mě, že se tato firma zajímá o charitu a pomáhá tak lidem žijícím v chudých oblastech postižených zemětřesením.
12 dobrá organizace, zázemí, atraktivně zpracované přednášky
13 líbil se mi profesionální přístup
14 Líbila se mi profesionalita a odbornost přednášejících, také velmi milý přístup a vstřícné chování. Nejvíce mě zaujaly přednášky týkající se diagnostiky. (Professional diagnostics, molecular diagnostics, applied science), medical marketing a assay marketing. Zbytečně dlouhé a obsáhlé pro mě byly přednášky o oddělení logistiky a finančním oddělení.
15 Líbila se mi možnost nahlédnutí do chodu firmy, ochota pracovníků zodpovídat dotazy a jejich snaha nám vše vysvětlit. Člověk se cítil jako v bavlnce. Bylo trochu náročné vstřebat všechny informace tak rychle po sobě. Každopádně to stálo za to a DĚKUJI.

Pracovního dne se 24.11. zúčastnilo celkem 15 studentů, třetina z PřMU, zbytek LFMU. 14 studentek a 1 student, většinou z druhého ročníku (a po jednom z třetího a čtvrtého).

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ