Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

HODNOCENÍ PRACOVNÍCH DNŮ ROCHE 26. 11. 2010

1) Získané informace byly zajímavé.

Studenti měli na škále 1-6 vyjadřovat míru souhlasu s výroky, které jim byly v otázkách předloženy. V první otázce měli hodnotit, zda pro ně byly informace získané na semináři zajímavé.
Jednalo se o studenty VUT Brno, kteří jsou již tradičně skeptičtější, než jejich kolegové z LFMU či PřMU. Avšak i tak drtivá většina z nich vyjádřila souhlas s tím, že jsou pro ně získané informace zajímavé. Ty, které se týkaly praxe , ještě o něco více.
4% záporného hodnocení představují jednoho respondenta (respektive respondentku), jehož většina hodnocení se nachází v poněkud negativnějším duchu, s výjimkou slovního hodnocení, kde se objevila samá superlativa, bez jediné připomínky.

Teoretická část: 1,71
Praktická část: 1,4


1 Průměry uvedené v tomto hodnocení slouží pouze jako orientační ukazatel, nelze jim v takto malých souborech přikládat zvláštní význam. Může za to fakt, že odpovědi respondentů jsou často velmi rozptýlené kolem aritmetického průměru. U velmi nespolehlivých průměrů jsem na toto upozornila, lépe je však posuzovat výsledky podle procentuálního zastoupení odpovědí v grafu.

2) Získané informace byly užitečné.

Stejně jako v předchozím případě, byly pro studenty získané informace více zajímavé, než užitečné. A opět se to projevilo především u teoretické části, která byla hodnocena vždy „hůře“. Polovina studentů souhlasí víceméně s tím, že pro ně byly informace užitečné, další polovina „váhá“ kolem středu.
V případě praxe jsou si studenti jistější, bezmála 90% souhlasí, „váhají“ pouze dva.

Teoretická část:  2,3 (nespolehlivý ukazatel)
Praktická část: 1,7

3) Informace využiji i ve své budoucí profesi.

Nadpoloviční většina studentů si je víceméně jistá, že se jim získané informace budou v budoucnu hodit. 31% se k tomuto názoru nejistě kloní a zbylých 8% se domnívá, že spíše ne. Na tuto otázku má však vliv i samotné rozhodnutí studentů, čemu by se rádi v budoucnu věnovali, nemusí to být nutně tím, že bychom studentům poskytovali jiné informace, než by mohli jako studenti VUT využít.

Průměr: 2,2 (velmi nespolehlivý ukazatel)

4) Hodnocení jednotlivých částí Pracovního dne Roche

Studenti zde měli za úkol ohodnotit jednotlivé část programu známkami jako ve škole. Měli tedy k dispozici pouze pětibodovou škálu.
Nejhůře hodnotili studenti prezentaci o logistice a fin. oddělení, což také zmiňují ve slovních komentářích, dále také profesionální diagnostiku a servisní oddělení (změna namísto assay marketing). Avšak nutno říct, že ne všichni studenti poznali, že tam prezentace o assay marketing chyběla, proto se tomuto hodnocení nedá přikládat velká váha. Je to spíše pro zajímavost a jako určitá odezva pro prezentující.
Nejlépe byla hodnocena praktická část, z teorie medical marketing a představení firmy Roche.

Teoretická část:
Představení firmy Roche 1,39
Professional Diagnostics 1,70
Molecular Diagnostics, Applied Science 1,46
Oddělení logistiky a finanční odd. 1,73
Systémy řízení kvality 1,54
Public Relations 1,50
Medical marketing 1,38
Servisní odd. 1,70
Praktická část:
Návštěva jednotlivých oddělení 1,19
Praktické ukázky 1,19

5) Slovní hodnocení:

Slovní hodnocení připojili všichni studenti (na rozdíl od zákazníků jsou stále pod tlakem školy a tak jsou poslušní). Objevilo se hodně chvály, opět by rádi měli více času na praktickou část a opět by uvítali informace o pracovních pozicích, na kterých by se (zde) mohli uplatnit:

č. resp. text
1 super, ochotní, nadšení, otázky zodpovězeny
2 Nejvíce se mi líbila praktická část. Všichni byli moc ochotní a milí, žádné nedostatky.
3 Byl jsem spokojen se zapojením širokého spektra pracovníků, kteří byli specialisty na každé probírané odvětví
4 Doplnila bych jen informaci, na jaké pozici bychom se my mohli uplatnit coby absolventi našeho oboru
5 Málo času na všechny dotazy
6 + praktická část
7 Výborná teoretická část. Prezentace mi přišly velice prospěšné a účelné. Velice přijatelný pracovní den. Tipy pro zlepšení mě nenapadají žádné.
8 S pracovním dnem jsem byl velice spokojen. Jediný problém však vidím s nedostatkem času pro jednotlivé ukázky.
9 Je velkým přínosem vidět chod celé této firmy, avšak možná je trochu škoda, že zde není žádné vývojové centrum. Je to spíše obchodně-servisní zaměření na distribuci produktů v české krajině. Vzhledem ke koncepci a zaměření Vaší firmy je dosavadní workshop vysoce adekvátní!
10 Zlepšení: neopakovat se v různých prezentacích (charitativní akce zmiňované 2x totožně), videa zajímavých postupů, oddělení s technikou by mohlo být věnováno více času (ne jen výběr ze dvou) třeba na úkor prohlídky oddělení logistiky, která byla nezajímavá (jen stohy papírů)
11 Velice chytlavá propagace firmy, hned bych si přála tu pracovat. Oceňuji dobré projevy přednášejících, chvalitebné hodnocení některých je způsobeno nižší úrovní zajímavosti určitých částí. Opravdu působivá příprava prostředí na pracovní den. Velmi si vážím podrobného zasvěcení do strategie chodu firmy.
12 Líbil se mi přístup všech pracovníků, byli velice ochotní zodpovědět všechny dotazy. Celkově celý den byl příjemný a obohatil mě o mnoho informací. Možná do budoucna popsat pracovní pozice ve firmě, abychom věděli, na co se do budoucna zaměřit. Př. Co požadujete od uchazečů o práci
13 Dnešní den se nám velmi líbil, škoda, že bylo méně času pro předání všech informací. Velmi příjemný a vřelý přístup. Určitě bychom zde rádi po studiu pracovali. Bylo to velmi poučné a informativní.
14 vše se mi líbilo
15 Celý pracovní den byl velmi zdařile naplánovaný a přednášky a praktické ukázky a návštěvy na různých pracovištích velmi zajímavé. Nic snad ani nejde vytknout, jen trošku bych uvítal více času na praktické ukázky. Ale celkově nejde vašemu pracovnímu dni z mého hlediska nic vytknout. děkuji.
16 Celkově se mi líbila organizace teoretické části, především jednotl. oddělení. Ocenila bych možnost širší diskuse. Když v praktické části bylo prostoru dost. Líbilo se mi představení jednotlivých oddělení a technického úseku a dálkové správy.Dobrý dojem na mě udělala nálada a vztahy ve firmě. Doporučila bych podrobnější představení programu předem, aby si studenti připravili dotazy.
17 V prezentacích se některé informace opakovaly, ale celkově to bylo super, skvělý přístup! Škoda, že to nebylo delší.
18 Pracovný deň bol určite prínosný v zmysle, že sme videli a zjistili jako funguje biomedicínska firma. Nejzaujímavejšim bodem bola určite priama práca s prístrojom, len bolo na ňu menej času.
19 Na pracovním dni Roche se mi líbilo, že se danou formou podařilo velmi dobře představit firmu. Ještě bych se více zaměřila na podání informací, jak bychom se jako studenti biomedicínské techniky mohli na tomto pracovišti uplatnit. Praktická část VELMI ZAJÍMAVÁ!
20 Představení firmy bylo dokonalé, před tímto seminářem jsem neměla vůbec představu, jak by mohla fungovat. Celá firma, lidé, zázemí na mě udělalo velký dojem. Na druhou stranu bych uvítala konkrétnější informace, kde bychom se mohli jako biomedicínští inženýři konkrétně uplatnit. To bych se opravdu ráda dozvěděla.
21 Skvělý, přívětivý, profesionální přístup všech zaměstnanců - děkuji!!! Informace zajímavé, podle mě splnily cíl. Více se zaměřit na samotnou techniku
22 Lidé příjemní, ochotní, sdílní, ale na praktickou ukázku by mohlo být více času
23 Pracovní dny - častěji! A chceme praxi u Vás :)
24 Pracovní den byl pro mě velmi zajímavý i po obsahové stránce.
25 Líbily se mi především praktické ukázky a pro příště bych jim rád věnoval více času.
26 Líbila se mi připravenost pracovního dne a péče o nás. Také jsem ocenila souhrnné zopakování obsahu přednášky na konci - u jednoho přednášejícího… Mohli by to dělat všichni přednášející. Pro příště by mohlo být vyčleněno více času na pracovní den, protože jsou to zajímavé informace, které by stálo za to rozvést. Jinak se mi den líbil a dalo mi to cenné informace. Děkuji.

Pracovního dne se 26.11. zúčastnilo celkem 26 studentů, všichni z VUT Brno. 16 studentek a 10 studentů, většinou z druhého ročníku (2 ze třetího a 4 ze čtvrtého).

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ