Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Pracovní den 7. 10. 2011

Roche s.r.o., Diagnostics Division

Program dopolední části

9:00 – 11:30 hod   Teoretická část - společná v zasedačce 3.patro

 • Představení Roche a představení jednotlivých obchodních a podpůrných úseků (TP/RB) 20 min
 • Professional Diagnostics
  - Oddělení marketingu (RB) 10 min
  - Oddělení prodeje (LŠ) 10 min
 • Molecular Diagnostics, Applied Science, Tissue Diagnostics (DŽ) 20 min
 • Public Relations a Medical Marketing (OB) 15 min
 • Oddělení logistiky a finanční oddělení (MŠ) 10 min
 • Oddělení technického servisu (MP) 10 min
 • Systémy řízení kvality Roche s.r.o., Diagnostics Division (LN) 10 min

11:30 – 12:30 hod   Občerstvení v zasedačce 3.patro

Program odpolední části

12:30 – 15:30 hod   Praktická část - po skupinách, studenti/ky se rozdělí do 3 skupin a tyto skupiny se vystřídají po 50 min.

 • 1. skupina: Aplikované vědy – představení portfolia produktů a praktické ukázky vybraných systémů (LV,JV,NJ)
 • 2. skupina: Profesionální diagnostika -Ukázka velkého analyzátoru cobas 6000 v prostorách demo-laboratoře, servisní a aplikační podpora, alternativně nástroje vzdálené správy systémů (VF, PP, IK, PO, PK)
 • 3. skupina: Ukázka řešení decentralizované diagnostiky a malých přístrojů (HF, DC)
 • Nakonec společná prezentace - Tkáňová diagnostika (MR)
 • Všechny skupiny se během přestávek podívají do oddělení logistiky.
 • Zakončení Pracovního dne v 15:30

Nezapomeňte se prosím zapsat do prezenční listiny a vyplnit dotazníky

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ