Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Studentský WORKSHOP 2011

téma TOXIKOMÁNIE

12. dubna 2012
konaný v kongresových prostorách hotelu CONTINENTAL
Kounicova 6, Brno

Program:

08:30 Registrace
09:00 Úvodní slovo - doc. Dastych
09:20 Kariéra toxikomana aneb z výsluní pod most
- M. Nejedlý, Roche s.r.o., Diagnostics Division
09:40 Toxikologické laboratorní vyšetření
- Mgr. A. Brzobohatá, Ph.D., Ústav soudního lékařství, FNuSA
10:00 Otázky vymáhání práva v oblasti nelegálních OPL v ČR
- plk. Mgr. J. Frydrych, NPC SKPV PČR*
10:30 Designer drugs - analýza a toxikologie
- kpt. Ing. M. Kuchař, Ph.D., NPC SKPV PČR*
11:00 Přestávka, praktické ukázky: testy přítomnosti OPL v organismu
11:15 Studentské prezentace - 1. blok
Zde budou uvedena jména studentů z PřF, LF MU a VUT Brno,
kteří odprezentují své bakalářské práce.
13:00 Oběd, praktické ukázky
13:30 Studentské prezentace - 2. blok
Přihlásit se k aktivní či pasivní účasti můžete na webových stránkách projektu:
www.med.muni.cz/pes
15:00 Přestávka, hodnocení studentských prací
15:30 Losování, vyhlášení vítězů, předání odměn
16:00 Ukončení Workshopu

* Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování policie České republiky

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ