Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

WORKSHOP 2013

T O X I K O L O G I E – klinická, laboratorní, forenzní

Brno 14. listopadu 2013
Konferenční sál FN Brno, Jihlavská 20, 62500 Brno

 • 9:30 zahájení - doc. MUDr. M. Dastych, CSc., MBA
   
 • Prof. MUDr. D. Pelclová, Ph.D. 40 min.
  Toxikologické informační středisko a jeho role při řešení hromadné otravy methanolem v letech 2012/2013
   
 • MUDr. S. Zakharov, Ph.D. 20 min.
  Následky otravy methanolem po roce od hromadné otravy
   
 • Pharm.Dr. V. Voříšek 20 min.
  Současný stav klinické a forenzní toxikologie
   
 • Ing. V. Senft 30 min.
  Biologické expoziční testy (BET)
   
 • MUDr. J. Valenta 25 min.
  Laboratorní diagnostika hemokoagulační poruchy při intoxikaci jedem exotických hadů
   
 • 12:30 - 13:00 Přestávka
   
 • MUDr. Z. Stach Z. 20 min.
  Extrakorporální eliminační techniky při akutních intoxikacích
   
 • Ing. V. Spěváčková, CSc. 20 min.
  Monitoring toxických prvků – rtuť u české populace v porovnání s vybranými evropskými zeměmi
   
 • plk. Mgr. J. Frydrych 30 min.
  Aktuální otázky vymáhání práva v oblasti nelegálních OPL v ČR
   
 • kpt. Ing. M. Kuchař 20 - 30 min.
  Nové psychoaktivní látky v Evropském systému včasného varování (EWS)
   
 • 15:30 závěr
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ