Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Workshopy

DOTAZNÍK k Workshopu TOXIKOLOGIE - klinická, laboratorní, forenzní FN Brno, 14. 11. 2013

Dotazníkové šetření bylo ukončeno.

Šetření je anonymní a poslouží ke zdokonalení podobných akcí pořádaných v rámci projektu, i v době udržitelnosti.


WORKSHOP 2013

Brno 14. listopadu 2013
Konferenční sál FN Brno, Jihlavská 20, 62500 Brno
Program workshopu
Program workshopu


Příjemce a partneři projektu PODPORA EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ MASARYKOVY UNIVERZITY A VUT S ÚČASTI APLIKAČNÍ SFÉRY si vás dovolují

pozvat na

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP 2012

Konaný: 3. 10. 2012
v hotelu Continental, Kounicova 6, Brno

Program workshopu
Program workshopu


WORKSHOP s teoreticko-praktickou ukázkou molekulárně biologických a buněčných technik pro cílové skupiny pedagogů a studentů partnerů projektu

termín: 15. a 16. května 2012 od 8:00 do 14:30 hodin
místo: Vysoké učení technické Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, Brno (laboratoře E220, E221, E310, E309)
Program workshopu
Program workshopu
Registrace workshopu


Studentský WORKSHOP 2012 - téma TOXIKOMÁNIE

termín: 12. 4. 2012 od 9:00 hod.
místo: kongresové sály hotelu Continental, Kounicova 6, Brno
Program workshopu
Program workshopu


Pedagogický WORKSHOP 2011

termín: 31. 10. 2011 od 8:30 hod.
místo: hotel Continental, Kounicova 6, Brno
Program workshopu
Program workshopu


Studentský WORKSHOP 2011

termín: 3. 5. 2011 od 9:00 hod.
místo: kongresové sály hotelu Continental
Program workshopu
Program workshopu
Hodnocení workshopu


Pedagogický WORKSHOP 2010

termín: 25. 11. 2010 od 9:00 hod.
místo: salonek hotelu Continental, Kounicova 6, Brno
Program workshopu
Program workshopu


Studentský WORKSHOP 2010

termín: 22. 4. 2010 od 9:00 hod.
místo: kongresové sály hotelu Continental
hlavní téma: Propojení biomedicinských oborů s praxí
určeno pro: studenty bakalářských a magisterských oborů se zaměřením či zájmem o biomedicínskou tématiku
Program workshopu
Program workshopu
Hodnocení workshopu

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ