Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů
MU a VUT Brno s účastí aplikační sféry 2009 - 2012

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj     Oblast podpory: Partnerství a sítě

Aktuality

Termíny prázdninových praxí 2015

1.termín 30. - 31. 7. 2015 - 2 volná místa
2.termín 3. - 14. 8. 2015 - 1 volné místo

Přihlašování formou e-mailové objednávky směřované paní Mgr. J. Gottwaldové: jgottwaldova@fnbrno.cz


Praxe OKB FN Brno - termíny léto 2014

jméno Pracoviště OKB
Miroslav Vecheta mvecheta@gmail.com
Táňa Fidlerová (393309@mail.muni.cz)
VUT obor Biomedicínská technika a bioinformatika
Př. Fakulta
30.6.-1.7. Úsek rutinních automatizovaných metod RNDr.Beňovská
2-3.7. Úsek imunochemických metod Mgr. Číhalová
4-7.7. Úsek speciálních metod RNDr.Malášková
8-9.7. Úsek specifických proteinů a likvorologie Mgr.Gottwaldová
10-11.7. Pracoviště Dětská nemocnice MUDr.Vinohradská
jméno Pracoviště OKB
Hutařová Jitka 393397@mail.muni.cz
Králíček Petr 357474@mail.muni.cz
14.7.-1.8.
Př Fa
14.7. -17.7. Úsek rutinních automatizovaných metod RNDr.Beňovská
18.7-22.7. Úsek imunochemických metod Mgr. Číhalová
22?25.7. Úsek speciálních metod RNDr.Malášková
28-30.7. Úsek specifických proteinů a likvorologie Mgr.Gottwaldová
31.7.-1.8. Pracoviště Dětská nemocnice MUDr.Vinohradská
jméno Pracoviště OKB
Pavlína Martínková (F12175@VFU.cz)
Jakub Jeřábek <jerabekjakub8@seznam.cz>
4.-.15.8.
VFU
4-5.8. Úsek rutinních automatizovaných metod RNDr.Beňovská
6-7.8. Úsek imunochemických metod Mgr. Číhalová
9-12.8. Úsek speciálních metod RNDr.Malášková
13-14.8. Úsek specifických proteinů a likvorologie Mgr.Gottwaldová
15.8. Pracoviště Dětská nemocnice MUDr.Vinohradská

DOTAZNÍK k Workshopu TOXIKOLOGIE - klinická, laboratorní, forenzní FN Brno, 14. 11. 2013

Dotazníkové šetření bylo ukončeno.

Šetření je anonymní a poslouží ke zdokonalení podobných akcí pořádaných v rámci projektu, i v době udržitelnosti.


WORKSHOP 2013

Brno 14. listopadu 2013
Konferenční sál FN Brno, Jihlavská 20, 62500 Brno
Program workshopu
Program workshopu


Praxe OKB FN Brno

Konkrétní časový plán praxe je individuální podle rozvrhu studenta.

  • listopad 2012
  • prosinec 2012
  • leden 2013
  • únor 2013

Kontakt:
Mgr. Jana Gottwaldová
jgottwaldova@fnbrno.cz
532 23 3503

V Edukačních aktivitách je možné vyplnit přihlášku.


Příjemce a partneři projektu PODPORA EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ MASARYKOVY UNIVERZITY A VUT S ÚČASTI APLIKAČNÍ SFÉRY si vás dovolují

pozvat na

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP 2012

Konaný: 3. 10. 2012
v hotelu Continental, Kounicova 6, Brno

Program workshopu
Program workshopu


Příjemce a partneři projektu PODPORA EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ MASARYKOVY UNIVERZITY A VUT ZA ÚČASTI APLIKAČNÍ SFÉRY si vás dovolují pozvat na

WORKSHOP s teoreticko-praktickou ukázkou molekulárně biologických a buněčných technik pro cílové skupiny pedagogů a studentů partnerů projektu

termín: 15. a 16. května 2012 od 8:00 do 14:30 hodin
místo: Vysoké učení technické Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, Brno (laboratoře E220, E221, E310, E309)
Program workshopu
Program workshopu
Registrace workshopu


Příjemce a partneři projektu PODPORA EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ MASARYKOVY UNIVERZITY A VUT ZA ÚČASTI APLIKAČNÍ SFÉRY si vás dovolují pozvat na

Studentský WORKSHOP 2012 - téma TOXIKOMÁNIE

termín: 12. 4. 2012 od 9:00 hod.
místo: kongresové sály hotelu Continental, Kounicova 6, Brno
Program workshopu
Program workshopu
Registrace workshopu


Praxe OKB FN Brno ? návrh termínů pro rok 2012

V Edukačních aktivitách naleznete návrhy termínů praxe OKB FN Brno pro VUT a Př Fa s možností vyplnit přihlášku.


Nový PRACOVNÍ DEN ROCHE

V Edukačních aktivitách naleznete nový PRACOVNÍ DEN ROCHE pro studenty MUVUT (úterý 17. 4. 2012) s možností vyplnit závaznou přihlášku.


Příjemce a partneři projektu PODPORA EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ MASARYKOVY UNIVERZITY A VUT S ÚČASTI APLIKAČNÍ SFÉRY si vás dovolují

pozvat na

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP 2011

Konaný: 31. 10. 2011
v hotelu Continental, Kounicova 6, Brno

Program workshopu
Program workshopu


ODBORNÁ LABORATORNÍ PRAXE - OKB FN Brno

V období prázdnin (červen - září) se budou konat bezplatné praxe na pracovišti OKB FN Brno.
Praxe se může účastnit celkem 6 studentů.
Časový rozsah praxe: 3 týdny pro studenty PřF MU, 2 týdny pro VUT Brno. Zúčastnění studenti se seznámí s pracovním provozem v laboratoři na pracovišti OKB FN Brno v Bohunicích a v Dětské nemocnici.
Termíny konání praxe:
V jednom termíu se mohou přihlásit max. 2 studenti.
27. 6. 2011 - 15. 7. 2011
18. 7. 2011 - 5. 8. 2011
8. 8. 2011 - 26. 8. 2011
29. 8. 2011 - 16. 9. 2011

Náplň odborné praxe


Pozvánka na seminář

10. květen 2011 v 10:00 - Praha, Vídeňská 1958/9, přednáškový sál IKEM
11. květen 2011 v 9:30 - Brno, Husova 16,Hotel International (sál Kaskáda)

Program akce:

Zahájení
Mgr. Dalimil Žůrek, BA Manager Roche Applied Science (Roche s.r.o., CZ)

The most recent developments in qPCR as well as exciting insights into Roche´s R&D pipeline
Dr. Michael Hoffmann, International Marketing Manager for qPCR (Roche, Germany)

microRNA signatures for colon cancer & microRNA analysis in clinical formalin fixed tissue samples and human blood plasma samples
Dr. Carsten Alsbo, Global Product Manager & Technical Sales (Exiqon, Denmark)

Coffee break

Melting curve based testing for heritable (SNP) and acquired (cancer-related) mutations
Dr. Olfert Landt, CEO (TIB MOLBIOL, Germany)

MagNA Pure 96 integration in an automatic workflow
Dr. Franco Bertolucci, Application Specialist (Roche Applied Science Customer Support Center EMEA, Germany)

Analýza jednotlivých buněk - cesta k heterogenitě
Ing. Vendula Rusňáková, Lector for TATTA Biocenter (Department of Gene Expression, Institute of Biotechnology, Academy of Science of Czech Republic, CZ)

Oběd (cca. ve 13:00 h)

V případě vašeho zájmu vás prosíme o registraci účasti na tomto semináři e-mailem na adrese: czech.appliedscience@roche.com. Registrace není závazná, slouží pro odhad počtu účastníků. Děkujeme. Toto sdělení neplatí pro již dříve registrované účastníky.

Na přátelské setkání se těší

Roche s.r.o.

Pozvánka (.pdf)


Nové PRACOVNÍ DNY ROCHE

V Edukačních aktivitách naleznete nové PRACOVNÍ DNY ROCHE
- pro studenty MU (pondělí 9. 5. 2011)
- pro studenty VUT (pracovní den byl zrušen z technických důvodů, termín konání se odkládá na konec září 2011 a bude upřesněn)
s možností vyplnit závaznou přihlášku.


Příjemce a partneři projektu PODPORA EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ MASARYKOVY UNIVERZITY A VUT ZA ÚČASTI APLIKAČNÍ SFÉRY si vás dovolují
pozvat na

Studentský WORKSHOP 2011

termín: 3. 5. 2011 od 9:00 hod.
místo: kongresové sály hotelu Continental
Program workshopu
Program workshopu
Program bude postupně konkretizován o jména přednášejících a názvy přednášek.


Příjemce a partneři projektu PODPORA EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ MASARYKOVY UNIVERZITY A VUT ZA ÚČASTI APLIKAČNÍ SFÉRY si vás dovolují
pozvat na

PEDAGOGICKÝ WORKSHOP 2010

Konaný: 25.11. 2010
v salonku hotelu Continental, Kounicova 6, Brno
Program workshopu
Program workshopu


STUDENTSKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

Příjemce a partneři projektu PODPORA EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ MASARYKOVY UNIVERZITY A VUT ZA ÚČASTI APLIKAČNÍ SFÉRY si vás dovolují pozvat na

První schůzku
STUDENTSKÉ PRACOVNÍ SKUPINY
SPS

Konanou: 8.11.2010, v 17:00h
na Kontaktním místě projektu
LF MU Komenského nám. 2
2. poschodí zadního traktu, dveře č. 249
vedenou

Doc. MUDr. Milanem Dastychem, CSc, MBA
manažerem projektu

PROGRAM:

  • krátké představení projektu
  • ukázka výsledků dosavadní spolupráce partnerů projektu
  • nabídky spolupráce
  • seznámení s hlavními úkoly SPS
  • výhody a možnosti členů SPS

Leták (.pdf)


Článek doc. Milana Dastycha a RNDr. Tomáše Petra zveřejněný v časopisu "Inovační podnikání & transfer technologií"

V časopisu "Inovační podnikání & transfer technologií" číslo 3/2010 vyšel článek doc. Milana Dastycha a RNDr. Tomáše Petra.
Celý e-časopis najdete zde:
http://www.aipcr.cz/doc/IPTT-2010-3.pdf
Samotný článek je od strany 41 (v pdf strana 43).


ZALOŽENÍ STUDENTSKÉ PRACOVNÍ SKUPINY

V rámci našeho projektu OPVK hledáme šikovné a ochotné studenty pro účast ve studentské pracovní skupině. Od této skupiny očekáváme nejen náměty pro další akce jako byl např. studentský workshop, Pracovní dny  či jiné exkurze, ale také aktivní spolupráci při samotném pořádání takovýchto akcí. Předpokládáme, že vy - studenti - víte nejlépe, jaké aktivity by vás nejvíce zaujaly, co by vám projekt mohl ještě přinést nebo naopak, které aktivity považujete za zbytečné. Více informací, námětů, připomínek můžeme probrat v diskusním fóru ... prozatím na Facebooku. Jednu menší skupinu využijeme například pro tvorbu nového Bulletinu, který vyjde na sklonku roku 2010.
Zájemci z řad studentů můžou poslat svoje kontaktní údaje na e-mail:
janadvo@med.muni.cz


Klinická biochemie

Odd. klinické biochemie a hematologie FN Brno

Přehled právě probíhajících praxí pro studenty PřF, LF MU i VUT.

Náplň odborné praxe
Pracoviště medicíny dospělého věku
Úsek rutinních automatizovaných metod
Organizace provozu, vybraná dokumentace, standardní operační postupy
Příjem a identifikace biologického materiálu
Příprava analytických vzorků
Provoz preanalytické robotizované linky MPA
Provoz automatizované analytické linky MA,
(příprava reagencií, kalibrace, kontroly, kontrola výsledků analýz, údržba)
Chemické a morfologické vyšetření moči
Analyzátor Aution Max a Iris iQ 2000
Stanovení glykémie z kapilární krve; Senzostar
Úsek speciálních metod
Stanovení osmolality séra, moči; Arkray
Stanovení parametrů AB metabolismu a krevních plynů; Omni-S
AAS plamenová a elektrotermická atomizace
HPLC
Úsek imunochemických metod a RIA
Imunochemické analyzátory ; Architect, Cobas 6000, Elecsys, Immulite 2000
RIA metody
Úsek specifických proteinů a likvorologie
Agaroforéza bílkovin; Hydrasys,Phoresis
Biochemická a morfologická analýza likvoru
Isoelekrická fokusace
Drogový screening
Pracoviště dětské medicíny
Biochemickéanalyzátory Integra 400
Analyzátor aminokyselin, HPLC, GC
Novorozenecký screening; Delfia; Autodelfia
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Vysoké učení technické v Brně Roche Fakultní nemocnice Brno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ